Matchmaking Ukrainian talents with Swedish companies

Linköping Science Park använder Switch to Sweden för att hjälpa talanger som kommer till Sverige från Ukraina

Talanger från Ukraina AI-matchas med svenska företag

I ett Europa vi inte riktigt känner igen kommer många människor till Sverige från Ukraina. En del kanske kommer att stanna på en ny plats och göra den till sin – en del kommer att åka tillbaka för att bygga upp sin gamla plats igen så fort det är möjligt. Vi ser med värme hur olika initiativ tas för att hjälpa människor på flykt.

Switch to Sweden hjälper kompetens från Ukraina till rätt företag

Med människorna från Ukraina kommer också deras kompetens till oss i Sverige. Linköping Science Park har inom ramarna för det Vinnovafinansierade projektet Switch to Sweden skapat möjligheten för talanger från Ukraina och svenska företag att hitta varandra.

Switch to Sweden är ett treårigt program för att bygga koncept kring kompetensförsörjning och kompetenstillförsel med fokus på att få fler internationella studenter och forskare att stanna kvar och arbeta i Sverige efter avslutade studier och forskarutbildning. Linköping Science Park har fått uppdraget av Vinnova och det är inom ramarna för det här programmet som talanger från Ukraina kan matchas med svenska arbetsgivare genom AI-teknologi.

Företag och talang matchas via AI

Anna Broeders på Linköping Science Park berättar att 73 företag och 65 kandidater registrerat sig.

-Tidigare i veckan körde vi den första AI-matchningen som resulterade i 24 matchningar med 15 kandidater till 14 olika tjänster. Vissa blev matchade till flera tjänster. Nu är det upp till företagen att gå igenom kandidaterna och om de godkänner matchningen blir kandidaten notifierad. Vi kommer att fortsätta med det här så länge behovet finns.

AI, artificiell intelligens är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. Tekniken gör det möjligt för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.

-I det här fallet får företagen och talangerna svara på varsitt frågeformulär där det ingår både hard skills och soft skills. Det är stort fokus på motivationsfaktorer och värderingar. Företagen får svara på frågorna i ett skall/bör-perspektiv och talangerna får svara i skalor – när det är gjort kan AI-tekniken göra passande matchningar.

För att nå ut till företag har Linköping Science Park använt sig av SISP som är den svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks.

 

–> Här hittar du projektet och länkar till ansökningsformulär för både företag och talanger.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in