The Luleå Way

the_lulea_way

Med syftet att generera fler besökare i Luleå har Visit Luleå skapat kampanjen The Luleå Way. Slutmålgruppen är den globala resenären men i första ledet är ambitionen att nå Luleåborna för att inspirera dem att hjälpa till att sprida sin vardag. Luleå har länge jobbat med ambassadörskap som strategi att stärka platsvarumärket och det fortsätter man alltså med.

– Genom att sprida #theluleaway vill vi inspirera Luleåborna att hjälpa oss att dela sin vardag, för det är just den som lockar våra besökare hit, och den som våra företag inom besöksnäringen skapar fantastiska reseanledningar av, säger Camilla Bondareva som är kommunikationsansvarig på Visit Luleå AB.

Leave a Reply