Trender i mötesindustrin 2017 enligt Ante Jankovic

Ante Jankovic är en av Sveriges mest rutinerade personer inom Convention Bureaus. För 6 år sedan startade han upp Jönköpings Convention Bureau, vars uppdrag är att attrahera fler kongresser till Jönköping. Han har också varit med och drivit utvecklingen i Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB), ett år som ordförande. Här delar Ante med sig av ett antal trender inom mötesindustrin samt berättar vad som händer på Jönköpings Convention Bureau.

4 trender i mötesindustrin

De nya mätmetoderna

Traditionellt sett har man i mötesindustrin och bland Convention Bureaus mest tittat på besöksnäringseffekter såsom turistekonomisk omsättning. Nu börjar branschen intressera sig allt mer för andra typer av effekter, exempelvis vad ett möte genererar kunskapsmässigt. Vad är värdet av mötet för deltagarna? Vilken kunskap tar de med sig från mötet? I Australien har man kommit väldigt långt på det här området och det finns flera internationella modeller att inspireras av. En modell går ut på att deltagarna får göra en självskattning innan, under och efter mötet. Den här typen av enkäter sker naturligtvis i tätt samråd med respektive kongressarrangör.

Det interaktiva mötet

Att hitta sätt att skapa interaktiva möten där deltagarna i högre grad blir en del av det som händer i programmet, är något som fortsätter att utvecklas. Vi ser naturligtvis många exempel på tekniska lösningar för att skapa interaktivitet. För några år sedan var exponering av Twitterflöden populärt, men nu ser vi alltmer isolerade system där enbart berörda personer tar del av innehållet. I vår digitaliserade värld, känns det värt att nämna att det fortsatt också finns många goda analoga metoder för att skapa interaktivitet. Poängen är att deltagaren ska få ut mer av mötet jämfört med att enbart sitta och matas med information. Detta är något som kongressarrangörerna i allt högre grad efterfrågar. En del destinationer har till och med arbetat fram egna interaktiva lösningar som de erbjuder kongressarrangörerna.

Den nya mötesplatsen

Vi ser nya typer av mötesplatser som erbjuder en mix av kultur och kongress. Malmö Live är ett gott exempel. Kongressarrangören blir alltmer krävande och förväntar sig gångavstånd från tågcentralen och ”allt i ett hus”. Fortfarande byggs en del renodlade kongresshus i Sverige, men vi kommer troligen få se fler exempel på mixade hus där kongressverksamhet mixas med kultur, hotell, restaurang och andra upplevelser. 

Det hållbara mötet

Det har länge pratats om hållbarhet, men nu slår det igenom på riktigt. Kongressarrangörerna och deltagarna har allt högre krav på sina egna organisationer och ställer därmed också högre krav på mötesdestinationen och alla kringarrangemang.

Vad händer på Jönköpings Convention Bureau?

Jönköping Convention Bureau är en del av Destination Jönköping AB med uppdrag att aktivt arbeta med utveckling och marknadsföring av Jönköping som mötesplats. Jönköping Convention Bureau är med och skapar tillväxt genom möten och ser till att lokala och regionala verksamheter sätts i fokus genom att bjuda in till nationella och internationella möten på sin destination. De ställer själva ut på internationella mässor. En avgörande faktor för att de ska kunna attrahera internationella möten, är den flyglinje till Frankfurt som finns på Jönköping Airport sedan en tid tillbaka.

Rekordåret 2017

2017 är ett imponerande mötesår för Jönköping. Ante beskriver att Jönköping nu skördar frukterna för arbetet som skedde under de första åren. Svenska stadsnätsföreningens årsmöte, Euro Hearth Care , EDEN Annual Conference, MR dagarna och Kirurgveckan är exempel på möten som sker under 2017 i Jönköping.

Givetvis hakar Jönköping på trenden att hitta nya mätmetoder.

– Vi kommer under 2017 att testa nya sätt att mäta effekterna. Just nu tittar min kollega André Petzold mycket på internationella modeller och vi avser att köra en testmätning på ett av våra många möten under 2017, säger Ante.

Jönköping Convention Bureau har också skapat strategiska PCO-allianser (Professional Conference Organiser). Sedan tidigare har de ett samarbete med Resia Kongress och nyligen har de skrivit avtal med Meetex i Göteborg.

– Sedan är det upp till varje enskild kongressarrangör att välja PCO, men vi är glada över att tillhandahålla bra och professionella samarbetsaktörer kopplat till kongresshantering.

Vad är drömmen för en Convention Bureau-chef i Jönköping då?

– Att få ett beslut om höghastighetsbanan med nytt modernt stationsläge och det vore trevligt att få ta värdskapet för Folk och Försvars Rikskonferens i Jönköping något år framöver. Det är dags att få lite rotation på den konferensen tycker jag.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in