Vision och platsvarumärke

Vi reder ut skillnaden mellan två viktiga begrepp

Vad är skillnaden mellan vision och platsvarumärke?

Vi som på olika sätt jobbar med platsers attraktionskraft stöter på en hel del begrepp som vi behöver navigera smart kring. Det är inte alltid helt enkelt att veta vad som är vad. Vi ska reda ut skillnaden mellan två viktiga begrepp.

Vi börjar med visionen. En vision är en drömmig önskan om ett framtida tillstånd. En vision tar ofta sikte på tio till tjugo år framåt i tiden. Den får gärna vara kittlande, magnetisk och lätt att komma ihåg. En vision är inte ett mål. Mål är mätbara och specifika. Många pratar om smarta mål: Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. De egenskaperna har inte en vision. En vision är fluffig i kanterna och anspelar i hög grad på dina känslor. Synonymordboken säger att vision är detsamma som hägring, drömsyn, utopi och idé. Och det säger oss ändå någonting. 

Visionen är ett drömmigt framtida tillstånd

Visionen anger riktningen

Det är bra att sätta upp visioner. Det blir något härligt att samlas kring, falla tillbaka på och påminna varandra om. Det anger en riktning. Kommuner arbetar ofta fram en vision tillsammans med de som bor och verkar på platsen. Det är här det blir lite stökigt. För det är här frågorna börjar komma – vad är egentligen skillnaden mellan en vision och ett platsvarumärke? 

Anledningen till att frågorna kommer beror delvis på att visionen som kommunen arbetar fram inte enbart tar sikte på kommunorganisationens utveckling. Den vill av naturliga själ peka ut en riktning för platsen. Kommunen jobbar ju dagligen för platsens bästa på en massa olika sätt och därför är det fullt naturligt att en kommuns vision har sitt fokus på platsen. En god vision för kommunen är samskapad med och har ett delägarskap av näringsliv, föreningsliv och akademi. Den anger ett drömmigt framtida tillstånd för platsen och är något som kan ena krafterna och bli en ledstjärna för utveckling.

Men behövs då ett platsvarumärke? Svaret är ja!

Ett platsvarumärke definierar platsens själ och identitet.

Platsvarumärket är platsens själ

Ett platsvarumärke är summan av de associationer som finns kring en plats. När vi jobbar fram ett platsvarumärke tillsammans med de som bor och verkar på platsen, definierar vi platsens själ och identitet. Vi definierar vad som är unikt med vår plats. Hur vi särskiljer oss från andra platser. Vi tydliggör vilka våra profilbärare och styrkor är. Platsvarumärket är ett verktyg som ska hjälpa oss i riktningen mot den där härliga visionen. 

Det som påminner mest om en vision i en varumärkesplattform för platsen är positionsförflyttningen. Vi är och uppfattas som en typ av plats idag och vill vara och uppfattas som en annan plats i framtiden. Vi har behov av att både platsutveckla och platsmarknadsföra. En önskad positionsförflyttning blir oerhört mycket enklare att definiera när vi har en vision att ta spjärn mot. Positionsförflyttning är med andra ord som ett slags fint kitt mellan platsvarumärke och vision.

 

Vision pekar ut riktning. Platsvarumärke beskriver särprägel och själ.

Samklang mellan vision och platsvarumärke

En vision och ett platsvarumärke är alltså inte samma sak. Visionen pekar ut riktningen och beskriver det önskade framtida tillståndet. Platsvarumärket beskriver platsens särprägel och själ. Däremot är det både naturligt och bra om det finns en samklang mellan platsvarumärke och vision.

Platsvarumärke och vision sjunger samma sång om platsen men fyller olika funktioner. Och den gemensamma faktorn är att de båda behöver samskapas med de som bor och verkar på platsen för att bli både fungerande och bra.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in