Nya Zeeland tänker nytt!

Tagit fram ett verktyg för att mäta landets nutida (och framtida) välmående

Välmående-budget ska öka levnadsstandarden i Nya Zeeland

Beslutsfattare i Nya Zeeland, med premiärminister Jacinda Ardern i spetsen, har tröttnat på att mäta landets välmående genom ekonomiska resultat. Under året har en därför en välmående-budget presenterats, tillsammans med mätverktyget Living Standard Framework, som ska mäta landets mående utifrån socialt, mänskligt, naturligt och finansiellt kapital.

Hur mäts ett lands välmående och vad innebär det i praktiken att ett land mår bra? Det traditionella mätverktyget är såklart BNP, vilket ger ett mått på landets ekonomiska resultat. BNP har dock en fundamental svaghet. Det mäter produktion, men mäter det människors välbefinnande och hälsa? Nope.

 

För ett ökat välmående – både nu och i framtiden

I Nya Zeeland har premiärminister Jacinda Ardern under 2019 skapat andra medel för att mäta välstånd, och det med en så kallad ”välmående-budget”. En budget som ska bidra till att ge en insikt i hur långsiktiga politiska beslut påverkar människors liv.

I Nya Zeeland har vi ungefär 3 procents tillväxt och 3,9 procents arbetslöshet. Med traditionella mått mätt hade folk tittat på oss och sagt ’det går bra för er’. Men vi har en svindlande hög andel hemlösa och bland den högsta självmordsstatistiken bland unga i OECD-länderna. Vår psykiska hälsa och vårt välbefinnande är inte vad det borde vara.

 

Living standard framework

Ovan citat sa Jacinda Ardern i början av 2019 på Världsekonomiskt forums toppmöte i Davos, enligt VA.

Tillsammans med en rådgivarmyndighet som arbetar för att skapa en bättre levnadsstandard för nyzeeländare har ett Living standard framework (LSF) tagits fram och presenterats under året. Mätverktyget används som stöd åt beslutsfattare, och för att ge en indikation på hur de politiska besluten kommer att påverka landets invånare.

Verktyget mäter välmående utifrån:

  • Socialt kapital
  • Mänskligt kapital
  • Naturligt kapital
  • Finansiellt kapital

 

Ta itu med psykisk ohälsa och barnfattigdom

Bara genom att titta på alla fyra verktyg kan nationens välmående mätas som helhet. Mätverktyget kommer inte bara visa på hur landet mår i dagsläget, utan även hjälpa till främja landets framtida välmående. Totalt satsar regeringen även 24 miljarder kronor på reformer som ska ta itu med psykisk ohälsa och barnfattigdom.

–  En del av det arbete vi gör nu kommer inte att ge resultat förrän om 20 år. Men om man tittar på politik genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande så spelar det egentligen ingen roll vad som händer över årtionden, kommenterade Ardern mätverktyget LSF i början av året.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in