Världens mest isolerade hus

worlds most isolated houses

I en värld med en aldrig sinande ström av information och valmöjligheter är det kanske inte stadens sus och dus som lockar turisten som vill koppla av. I en tid av byggandet av personliga varumärken via sociala webben är troligen inte längre traditionella resmål lika heta som de udda och unika.

I den här världen är snarare listan över stugorna som ligger på de mest onåbara platserna hett stoff. De destinationer som (paradoxalt nog) är kvicka att slå mynt av det onåbara, stillsamma, oexploaterade är troligen vinnare i kampen om de medvetna turisterna. Det gäller dock att göra det genuint, äkta och med varsam hand. Rätt genomfört kan det bli en spets att använda sig av marknadsföringsmässigt för att dra turister till destinationen som helhet.

Här ser du hela listan över världens mest isolerade hus

worlds most isolated houses worlds most isolated houses worlds most isolated houses worlds most isolated houses worlds most isolated houses worlds most isolated houses worlds most isolated houses worlds most isolated houses

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in