Framtidsstäder och unga drömmar

Helena på Afry berätter mer om vilken plats unga människor drömmer om

Vilken sorts plats vill unga människor bo på?

I åldern 18-35 år är flyttbenägenheten som störst och därför är det klokt att som platsutvecklare lyssna in unga människors behov.Vi har pratat med Helena Paulsson om vad det är den här målgruppen har på önskelistan. Helena är affärsområdeschef på Afry och arbetar globalt med arkitektur och design med människan i centrum.

Afry har gjort en attitydundersökning i två omgångar där unga människor i Europa fått tycka till om hur samhället kan passa framtida generationer och vilken typ av plats de ser sig själva på i framtiden. 

Foto, artikelomslag: Evelina Ytterbom, Sundsvall

Helena Paulsson

Affärsområdeschef, Afry

Attitydundersökningar – vilken typ av plats vill unga ha?

Den första attitydundersökningen gjordes 2019. Sextusen unga i olika delar av Europa tillfrågades kring vad de tyckte var viktigt när de fick fundera på sin framtida stad. När svaren summerade var mönstret tydligt och en aning oväntat. 

Det visade sig att det bara var 12% av respondenterna som ville bo i en miljonstad. Det som är viktigt för unga européer är helt andra värden som närhet till arbete, familj och grönområden. Värden som gör att unga helt enkelt är mer attraherade av att bygga framtid i mindre städer. 

Pandemi och uppföljning

När pandemin slog till var ju just städer någonting som var på tapeten. Folktomma gator i stora städer fick mediautrymme liksom att fler människor flyttade sin arbetsvardag till miljöer med närhet till det som kändes viktigt på riktigt. Ut på landet, till mindre orter, till hemmakontor och sommarstugor.

Undersökningen följdes upp 2021 och då fick AFRY fram nästan exakt samma siffra. Det var fortfarande bara 12% av unga som kände sig lockade till storstäderna. Resten ville bo någon annanstans, den klassiska storstaden lockade inte alls. 

Hälften av de unga svenskar som svarade ville bo i en stad med färre än 100 000 invånare. Ju längre norrut i landet frågan ställdes, desto högre procentandel ville bo på mindre platser. Närheten fortsatte vara viktig – unga människor vill bo nära naturen, familjen, vännerna, arbetet och studierna. 

Den medelstora stadens renässans

Det här mönstret som så tydligt framgick är det som AFRY numer pratar om som den medelstora stadens renässans. 

“De platser som inte är storstäder sitter på ett guldläge med stor efterfrågan – det gäller att de ser potentialen och hur de kan dra nytta av just det läget” berättar Helena Paulsson.

Hundratusen invånare och närhet till huvudingredienserna räcker dock inte. Helena poängterar att ingenting händer av sig själv – den medelstora staden behöver både en bra förpackning och ett framåtlutat ledarskap som tar hand om möjligheterna på rätt sätt.

“Paris som räknas som Europas kulturhuvudstad vill ha det som finns på platser som Sundsvall, Trollhättan och Trosa” 

Paris vill ha det Trosa har

Det som de svenska ungdomarna efterfrågar när de berättar om vilken sorts plats de vill bygga framtid på är väldigt likt det som ryms i begreppet 15-minuters-staden. Uttrycket föddes i Paris och har etablerat sig de senaste åren. Helena berättar med stort engagemang att man i Paris strävar efter och vill ha det som vi har i våra mindre svenska städer. 

Helena nämner även att Trosa var den stad som hade den största inflyttningen under 2021. Trosa är en småstad nära en storstad och under pandemin blev det vanligare att slå till och flytta till något mindre. 

Exempel på framtidsstäder 

  • Trosa
  • Trollhättan
  • Sundsvall
  • Skellefteå

Samband mellan hållbarhet och framåtlutad ledning

Sju städer i Sverige har skrivit på EUs klimatkontrakt och här kan man tydligt se ett samband.De som skrivr på är främst medelstora städer med framåtlutad ledning. 

Skellefteå tar på sig ledartröjan

Ett gott exempel på en medelstor stad som arbetar aktivt med både förpackning och ledarskap är Skellefteå. Här görs många nya investeringar. Skellefteå arbetar med att komplettera de nya arbetstillfällen som följer med investeringarna med satsningar på kultur och insatser som ska få nya invånare att känna sig välkomna. Och just det här är viktigt – att ta ansvar för att allt det människor behöver ska finnas. Det krävs högkvalitativa, gärna internationella skolor, det krävs samhällsservice och arbetstillfällen för medföljande partners. 

Sätt skala och attraktivitet på agendan

Foto: Paulina Holmgren, Skellefteå

Tips – sätt upp en gemensam målbild!

Helena tipsar om att det är en god idé att sätta upp en gemensam målbild för olika aktörer som verkar på platsen. Hitta det gemensamma svart på frågan: Vad vill vi att den här platsen/staden/samhället ska vara och för vem gör vi det? 

“Tåget går nu och det är läge att vara medveten om det och att haka på” säger Helena. “Därtill behöver platser sätta både skala och attraktivitet på agendan och visa vad det goda livet i den medelstora staden faktiskt innebär.”

Stolthet och mod hos mindre platser

För bara några år sedan var storstaden det som många unga längtade efter, och det som platsutvecklare benchmarkade och strävade mot. Det har skett ett skifte under bara de senaste åren. De medelstora städerna har vässat sitt utbud, blivit mer attraktiva och vågat sträcka på sig och ta plats

Läs mer:
-Unga väljer bort storstäder
-15-minuters-staden
DI: Åtta svenska städer som slår Stockholm efter pandemin

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in