Village where nothing ever happens

De flesta marknadsför sig som platsen där allt händer. Mer ovanligt är det att marknadsföra sig som platsen där inget någonsin händer. Spaniens minsta by Sierra de Lastra med 12 invånare gjorde precis det för något år sedan. De skapade en berättelse om det unika i att det inte händer särskilt mycket där – en exotisk motpol i dagens något stressiga samhälle.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in