Platsens narrativ

och spekulativ planering

Den fantasidrivna platsberättaren

I en tid som präglas av oroligheter på flera plan, är det visionära ledarskapet viktigare än någonsin. Dina målgrupper vill vara en del av platser med framtidstro. De som lyckas visualisera och berätta om sin plats på engagerande och lättbegripligt sätt är vinnare i framtiden.

Det handlar om en förmåga att sätta ord på den utveckling vi ser framför oss, men att också bildsätta på inspirerande vis. Bilder är kraftfulla – med hjälp av bilder kan vi påverka människors tankevärld. 40 procent av de som fick se en manipulerad bild av sig själva som barn på ett vikingaskepp påstod sig minnas den (påhittade) händelsen konstateras i en studie som Nicklas Hermansson beskriver i sitt nyhetsbrev NomoFomo.

”Det som är klimatfiktion idag är klimatfakta i framtiden. Om vi ska lyckas med omställning och hållbar utveckling behöver vi gemensamt visualisera olika möjliga framtider. Både att föreställa oss hur det blir om vi fortsätter som vi gör nu, och vad som är möjligt att skapa om vi gör nödvändiga förändringar.”
Charlotte Sundåker, VD Planethon

Det handlar om att lyfta fram det positiva och möjlighetsfokuserade, men också att våga prata om de problem vi ser, i en väl avvägd balans. Lösningar föds i en förmåga att fantisera. Utan fantasi är det svårt att bryta ny mark. Det handlar till stor del om att fråga sig ”tänk om…” eller ”hur skulle det kunna vara…” när vi utvecklar platser. Insiktsföretaget Planethon sätter fingret på det i sin rapport ”The Death of Coffee” där de konstaterat att vi inte kan relatera till en framtid som vi inte kan föreställa oss. De arbetar med en metod som de kallar ”Futures thinking” och är ett sätt att få fram vad som är möjligt på ett djupt, ärligt och strategiskt plan. Metoden hjälper oss också att identifiera vad vi behöver få bort eller sluta med för att ge nya idéer utrymme att leva och frodas.

”En dyster berättelse kan engagera, liksom en utopisk optimistisk och visionär berättelse. Tyvärr är det svårare med det sakliga och nyanserade däremellan. Det vinner vi på att förstå.”
Per Schlingmann, författare, entreprenör och rådgivare

Per Schlingmann konstaterar att det finns behov av ett nytt grönt narrativ för Sverige, och har senaste tiden drivit den frågan i en rad forum. Han menar att för att göra berättelsen trovärdig räcker det inte att snacka, det måste också göras.

Hur låter berättelsen om din plats? Vad sägs om din plats bland köksborden, i sociala medier, i AI-tjänster och på Google? Och vad vill du sprida för berättelse? Istället för att stå och se på när ett antal polariserande krafter destruktivt ältar det mörka, kan du faktiskt ta kommandot över berättelsen om din plats. Du kan aldrig kontrollera eller säga åt folk hur de ska prata om platsen, men du kan fungera som en viktig inspiratör genom att visa hur berättelsen kan låta. En berättelse som präglas av stolthet och hopp. Som hållbarhetsprofilen Erik Huss säger: ”Det är omöjligt, tills det är möjligt”. Det vi kan höra, se och ta på går mer sannolikt från omöjligt till möjligt.

”It’s actions that change our world, but words change our actions”

Rebecka Carlsson i boken The Speakers Journey

Kom också ihåg att fundera på berättelse och narrativ på er nästa framtidsdag, besöksnäringsdag, fastighetskonferens eller näringslivsdag. Många tenderar att släppa fram bankanalytikern först med det goda syftet att inleda med att konstatera omvärldsläget. I ljusare tider har det måhända varit en något bättre idé än i dagens tuffare omvärldsläge. Förutom att siffror och grafer för många är som sömnpiller inleder du då också dagen i det som redan har hänt. Börja istället med idéerna och visionerna. Varåt vill ni? Vilka möjligheter finns? Kittla igång sinnena bland aktörer och människor på din plats.

Framtiden är exponentiell

Vi behöver också förstå att framtiden är exponentiell. Det är lätt att vi föreställer oss att den är linjär. Vi överskattar ofta vad som ska hända på kort sikt, men underskattar det som kan hända på längre sikt.

Scenarioplanering är en väletablerad metod som den fantasidrivna platsberättaren kan ha stor nytta av. Genom att analysera olika möjliga framtidsutsikter och scenarier kan beslutsfattare bättre förstå konsekvenserna av olika vägval.

Johanna Hoffman konstaterar i sin bok Speculative Futures, att det handlar om att balansera kortsiktiga behov med ett långsiktigt tankesätt. Förmågan att fantisera om framtiden gör det enklare att se saker från andra perspektiv och sätta sig själv i andras skor. Det bidrar med förståelse och tillit till andra människor, främjar ett bättre samarbetsklimat och bygger social resiliens. Att gemensamt skriva om narrativet kring en plats kan bygga enormt starka partnerskap för framtiden.

Exempel och lästips

The Speakers Journey är en bok författad av hållbarhetsprofilen Rebecka Carlsson. Här förs du igenom 7 steg för att skapa viktiga narrativ och tal. Verkligen något att ha nytta av i vår berättande tid.

Speculative Futures är en bok författad av Johanna Hoffman. Den handlar om hur du med spekulativa framtidsscenarier kan driva en mer hållbar, rättvis och motståndskraftig stad.

Coca‑Cola Creations blickar så långt fram som till år 3000 när de släppt den nya smaken Y3000. Burkens design och dryckens smak är skapad med hjälp av AI. Du kan också scanna en QR-kod på burken och nå en webbkamera som visar hur omgivningarna kan tänkas se ut år 3000.

IKEA utvecklade i samarbete med konstnären Per Eriksson 3 scenarier för de kommande 10 åren. Eriksson använde sig av bilder genererade av artificiell intelligens (AI) för att skapa berättelserna, som inkluderar holografiska husfester, algtapeter som kan generera elektricitet från solljus och 3D-utskrivna stolar gjorda av en svampblandning. Berättelserna kretsar kring tre påhittade personer som navigerar genom olika förändringar som uppstår till följd av klimatkrisen, teknologiska framsteg och gemensamt boende.

Region Örebro län skapar med Placebranders hjälp en gemensam platsberättelse för länets turism- och besöksnäring, istället för en traditionell varumärkesplattform.

Åre Destination, Åre kommun och SkiStar tog med Placebranders hjälp fram spekulativa AI-genererade framtidsscenarier för platsen. Dessa användes i den gemensamma årliga framtidsdagen Åredagen som ett sätt att kraftsamla invånare och företagare kring platsutveckling.

Vad innebär det för dig?

  • Skapa dig koll på hur berättelsen om din plats låter idag. Hur framstår din plats i Google, AI-chattar, media, sociala medier och de många samtalen?
  • Arbeta fram en gemensam platsberättelse. Den berättelse ni vill ska berättas vidare av de många människorna.
  • Låt platsberättelsen bli en kraft i saker ni GÖR på er plats. Det är görandet som förflyttar era positioner.
  • Tänk att du ska få de många invånarna på din plats att bli goda platsberättare. Att du ska hjälpa till att formulera den där engagerande berättelsen som invånarna vill berätta vidare.
  • Låt platsberättelsen prägla allt ni gör – allt från frukostträffar och utsmyckning i det offentliga rummet till stora evenemang och hur ni arbetar med PR.
  • Fundera på narrativet på er nästa framtidsdag eller näringslivsdag för er plats. Vilken känsla vill ni lämna med deltagaren när hen går hem?
  • Våga fantisera och utforska det visionära angreppssättet på er plats. Om ni inte redan gör det, jobba med scenarier. Vad händer om ni inte gör något? Och vad händer om ni gör ett antal olika saker?
  • Jobba med kittlande bilder som engagerar. De flesta förstår när en bild är visionär och tar den inte för att det är exakt så det kommer bli.
  • Förklara saker kortfattat och enkelt. Utgå från att en 7-åring ska förstå dina budskap så blir det bra för alla. Alla vill ha enkla berättelser som de förstår snabbt.

Den här texten är ett utdrag ur vår Trendrapport 2024, läs hela trendrapporten här!

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in