Talangattraktion med hjälp av ett starkt platsvarumärke

Samverkan i leaderprojekt för näringsliv i Höga Kusten

Talangattraktion med hjälp av ett starkt platsvarumärke

Vi gör ett snabbt test: vill du sticka till Kramfors kommun för att jobba? Eller någon av grannkommunerna? Okej. Men, om vi istället frågar du är sugen på Höga Kusten? Tänkte väl det!

Höga Kusten är ett starkt platsvarumärke som förknippas med mycket av det som är trendigt just nu. Höga Kusten som plats är lägereldsupplevelsen alla vill ha, det är outdoor, äventyr, upplevelsenäring och entreprenörsskap med fokus friluftsliv.

Höga Kusten lägereldsupplevelse Foto: Höga Kusten Destinationsutveckling

För att attrahera, rekrytera och behålla behövs de mjuka värdena som gör att företag sticker ut i konkurrensen om personal. Att använda en attraktiv plats och dess mervärden för att stärka arbetsgivarvarumärket och rekryteringsprocessen kan göra skillnad.

 

Hos de lokala arbetsgivarna finns ett stort behov av kompetens. Genom att använda varumärket Höga Kusten får näringslivet inom ramarna för ett leaderprojekt en möjlighet att attrahera både nationall och internationell kompetens som vill bo och arbeta i just Höga Kusten.

Företagen i Höga Kustens Industrigrupp har länge rekryterat tillsammans genom att kombinera spännande karriärsmöjligheter med livet på platsen. Nu ska fler aktörer inom näringsliv och kommuner samverka för att öka attraktionskraften med hjälp av Höga Kustens starka platsvarumärke.

För att underlätta har det skapats ett projekt med möjlighet att söka finansiering. Dessutom har det producerats en verktygslåda för employer branding och den har kompletterats med berättelser om hur det är att bo och arbeta i Höga Kusten. Materialet användes vid Nature’s Calling på Friluftsbyn i februari.

Talangattraktionsprojektet är ett gott exempel på samverkan mellan kommuner och näringsliv och syftet är att skapa ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt. Klicka här för att läsa mer.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in