Platsattraktion och byggnader

Om hållbara byggnader, trender och ett kulturhus som skulle vara spektakulärt även i New York

Arkitektur påverkar bilden av en plats

Det finns få saker som påverkar hur en plats uppfattas så mycket som dess arkitektur.
Byggnaderna säger något om hur livet varit, är och ska bli just här. Vad som varit viktigt, hur människor på platsen levt, vad de gör till vardags. Tätheten av byggkranar och byggarbetsplatser berättar dessutom mycket om platsens mod och framtidstro. Vi har pratat med arkitekt Oskar Norelius och kommunikationschef Miriam Tjernström på White Arkitekter och de delar med sig av sin syn på arkitektur och platsattraktion.

Arkitektur samlar ihop många olika yrkesroller och experter. Det krävs koll på hur människor beter sig och hur platser fungerar. På White Arkitekter finns sociala hållbarhetsexperter och socialantropologer som tar reda på hur platsen fungerar, uppfattas och vilka behov som finns. Arkitekturen skapar nya platser, förverkligar möjligheter men måste också ta ansvar för det som redan finns på en plats.

Oskar Norelius Trendrapport 2022 arkitektur

Platsens identitet

Det blir vanligare att ta sig an projekt i större skala redan från start. Det märks såväl i Sverige som internationellt, menar Oskar Norelius. Fler aktörer är med och formar områden än tidigare. Istället för att en aktör skapar en ny byggnad på en plats arbetar man mer med helhetsgrepp och känsla kring områden. Det handlar inte bara om att skapa ett hus, allt oftare om att skapa ett nytt område. Platsens identitet blir allt viktigare att identifiera och förmedla, enligt Oskar Norelius.

Återbruk, trä och hållbarhet

Återbruk och trä är dominerande trender när White är med i olika samhällsbyggnadsprojekt.

– På White brukar vi säga att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig byggs. Allt fler ställer frågan hur de kan transformera och optimera lokaler de redan har, säger Miriam Tjernström.

Miriam Tjernström White
Miriam Tjernström, kommunikationschef White Arkitekter. Foto: Edvin Asteberg

Miriam berättar att man på White brukar säga att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig byggs. När man behöver bygga använder White alltmer i trä för att det ska vara så hållbart som möjligt.

– Människor mår bra av att vistas i byggnader som är gjorda av trä. Dessutom utmanas gränserna hela tiden för vad som är möjligt att bygga i trä, något som Sara kulturhus är ett fint exempel på.

Att skapa platser där människor vill vara

White håller just nu på med ett projekt i Riga. Där arbetar man med att göra om Europas största bryggeri, Kimmel-bryggeriet, som ligger i den delen av staden som Unesco utsett till världsarv. Det gamla bryggeriet ska byggas om till kulturell hubb och kontor och där arbetar man med återbruk och kontorshus i trä.

Det blir ett av de största projekten som gjorts inne i Riga på väldigt länge och där är det väldigt viktigt att utgå från platsens identitet och knyta ihop det historiska med det innovativa och klimatsmarta och klimatneutrala. Uppgiften är att skapa en plats där människor vill vara dygnet runt och fylla den med allt från retail och restauranger till kontor och kulturella verksamheter. Liknande saker görs på många platser just nu.

Stadsflytten av Kiruna har också varit präglad av det multifunktionella och White har arbetat med flytten i över tio år.

– Det handlar om vad man kan ta med sig och hur man kan få med sig minnena till den nya platsen, säger Oskar Norelius.

Oskar Norelius WhiteOskar Norelius, partner och arkitekt, White Arkitekter. Foto: Patrik Degerman

Sara kulturhus manifesterar Skellefteås identitet

White Arkitekter har ritat Sara kulturhus i Skellefteå. När vi frågar Oskar som arbetat med projektet sedan 2016 hur han tror att Sara kulturhus påverkar uppfattningen av Skellefteå berättar han att ambitionen är att Sara kulturhus ska bli skellefteåbornas vardagsrum. Kulturhuset har uppmärksammats nationellt och internationellt, vilket bidragit till att synliggöra allt annat som händer på platsen.

Arkitektur påverkar bilden av en plats

Foto: Jonas Westling

En sak som gör att Sara kulturhus sticker ut är att uppdragsgivaren är Skellefteå kommun. Att just kommunen har drivit projektet har skapat en vi-känsla och gjort att de som bor på platsen känt ett ägandeskap i utvecklingen. Det är inte ett utomstående intresse som kommer in och förändrar, här är det skellefteåborna själva som bygger sin stad.

– Att det är innovativt uppfattas som positivt och att vi bygger högt i trä är inte bara häftigt för att det är en byggnad i Skellefteå. Det här huset hade varit häftigt även om det låg i New York om man tittar på träbyggnaden ur konstruktionssynpunkt. Det är inte ett effektfyrverkeri – det är en byggnad där man verkligen gått till botten för att skapa en konstruktion som kan användas, som tjänar sitt syfte, som är klimatpositiv och utgår från platsens själ.

Det fanns ingen byggnad i den här skalan i Skellefteå. Genom att välja att bygga i trä blev det en byggnad som växer ur staden snarare än att den kommer med en känsla av att vara någon annanstans ifrån. Skellefteå är en plats där trä är centralt på olika vis. Oskar berättar att en stor del av Skellefteås identitet och historia finns inkapslad i bebyggelse av trä. Staden genomsyras av kunskap, tradition och ledande industri med fokus på trä som byggmaterial.


I maj kommer vi på Placebrander att få uppleva Sara kulturhus tillsammans med er som bokat biljett till Placebranders Day. White Arkitekter är partner till Placebranders Day och vi kommer att fylla dagen med inspiration, kunskap och fina möten. Oskar Norelius är dessutom med på scen. Läs mer och boka din plats till Placebranders Day här.

–>> Vill du läsa mer om byggnaden kan du läsa vår tidigare bloggspaning om att norrländsk trätradition skapar ett unikt landmärke.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in