Hållbar stad & visioner i norr

Kreativa team tar sig an platsutveckling

Hållbar stad

Hur kan man skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som alla kan vara stolta över i generationer?

Och vad händer om exakt den frågan ställs till elva kreativa team i Norrbotten och Västerbotten? Rådet för hållbara städer gjorde just det – de bad elva multidisciplinära team med skribenter, arkitekter, konstnärer, forskare och designers ta sig an platsutvecklingen.

Som bekant pågår ju en av de största investeringarna på grön industri, teknik och infrastruktur som någonsin gjorts just nu och det ställer stora krav.  Krav på bostäder, på attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Och det krävs inspiration och idéer. Under våren har de kreativa teamen varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är elva olika visionsdokument som är tänkta att skapa stolthet under lång tid framöver. 

Läs mer om Visioner i Norr hos Boverket och inspireras av de kreativa teamens redovisningar på sajten Hållbar stad. Det finns så många bra, smarta och roliga idéer, visioner och tankar i teamens sammanställningar. Perfekt för den som vill ha inspiration oavsett var i landet man befinner sig. Omslagsbilden till det här inlägget har vi lånat från projektet som fick namnet Eldberget. Är du nyfiken på samverkansprojektet Rådet för hållbara städer klickar du här.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in