Om


Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. Det görs genom våra events, genom priset Placebrander of the Year, Placebrander-bloggen, konsulttjänster, föredrag och trendspaningar.

Att öka kunskap och kvalitet på platsmarknadsföring är något som gynnar många parter – såväl offentlig sektor som näringsliv och invånare. Såväl lokalt och regionalt som nationellt. Tillsammans skapar vi tillväxt. Låt oss skapa platsmarknadsföring som sticker ut!

Kontakta oss

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
×