Vi älskar platser!

Platsutveckling & platsmarknadsföring

Om


Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. En plats kan vara en region, en kommun, en stad, en stadsdel, ett land, en ö eller liknande. Vi sprider kunskap genom konsulttjänster, föredrag, utbildningar, events, Placebrander-bloggen och trendrapporter. Att höja kunskap och kvalitet inom platsattraktion är något som gynnar många parter, såväl offentlig sektor som näringsliv och invånare. Placebrander vill bidra till platsutveckling och platsmarknadsföring som sticker ut och genererar tillväxt och välmående platser.

Företaget grundades 2013 och finns idag med medarbetare i Jönköping, Norrköping, Oskarshamn, Karlstad och Göteborg. Bland kunderna finns främst kommuner, destinationsbolag, regioner, Science Parks och sammanslutningar av företag och föreningar. Men även fastighetsägare,  besöksnäringsföretag och branschorganisationer.

Kontakta oss

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
×