helena nordström

Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. Det görs genom Placebrander’s Evening med spännande föredragshållare och en möjlighet att träffa andra platsmarknadsförare. Det görs genom priset Placebrander of the Year som instiftades 2013 och premierar imponerande insatser inom platsmarknadsföring. Det görs genom Placebrander Academy som är tre parallella utbildningsprogram bestående av 14 destinationer och lika många träffar. Därtill görs det genom Placebrander-bloggen, konsulttjänster och föredrag.

Att öka kunskap och kvalitet på platsmarknadsföring är något som gynnar många parter – såväl offentlig sektor som näringsliv och invånare och såväl lokalt och regionalt som nationellt. Tillsammans skapar vi tillväxt. Låt oss skapa platsmarknadsföring som sticker ut!