Vi älskar platser!

Platsutveckling & platsmarknadsföring

Om Placebrander


Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsutveckling och platsmarknadsföring.

En plats kan vara en region, en kommun, en stad, en stadsdel, ett land, en ö eller liknande. Vi sprider kunskap genom konsulttjänster, föredrag, utbildningar och nätverk, events, spaningar och trendrapporter. Att höja kunskap och kvalitet inom platsattraktion är något som gynnar många parter, såväl offentlig sektor som näringsliv och invånare. Placebrander vill bidra till platsutveckling och platsmarknadsföring som sticker ut och genererar tillväxt och välmående platser.

Företaget grundades 2013 och finns idag med medarbetare i Jönköping, Norrköping, Oskarshamn, Karlstad och Eskilstuna. Bland kunderna finns kommuner, destinationsbolag, regioner, Science Parks, fastighetsägare, besöksnäringsföretag och branschorganisationer.

Kontakta oss

Ägare och styrelse

Placebrander AB ägs gemensamt av Helena Nordström, Anna Österlund och Sofie Gunnarsson. Styrelseledamöter är Miriam Tjernström, Niclas Söör, Anna Österlund och Helena Nordström.

Placebranders styrelse
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in