Om


Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. Det görs genom konsulttjänster, föredrag, utbildningar, Placebrander-bloggen och trendrapporter. Att höja kunskap och kvalitet på platsmarknadsföring är något som gynnar många parter, såväl offentlig sektor som näringsliv och invånare. Placebrander vill bidra till platsmarknadsföring som sticker ut och genererar tillväxt och välmående platser.

Kontakta oss

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
×