Vi älskar platser!

Platsutveckling & platsmarknadsföring

Om Placebrander


Placebrander vill bidra till trygga och inkluderande platser där människor mår bra. Vi sprider inspiration och kunskap om platsutveckling och platsmarknadsföring.

Vi är experter på platsutveckling, platsattraktion och platsers identitet. Vi hjälper små som stora områden att bli mer attraktiva för invånare, besökare och investeringar.

Vi släpper årligen trendrapporter kopplat till platsers attraktionskraft. Vi leder utbildningar och nätverk. Vi utser Sveriges främsta platsutvecklare. Framförallt arbetar vi nära personer och organisationer som vill stärka kvarter, stadsdelar, städer, kommuner, landsbygdsområden, destinationer och regioner.

Bolaget grundades 2013 och finns idag på flera orter i landet. Våra kunder är primärt kommuner, regioner, destinationsbolag och fastighetsägare. Vi rör oss vant i sammanhang där många aktörer i samhället behöver samverka.

Vi älskar platser!

Kontakta oss

Ägare och styrelse

Placebrander AB ägs gemensamt av Helena Nordström, Anna Österlund och Sofie Gunnarsson. Styrelseledamöter är Miriam Tjernström, Niclas Söör, Anna Österlund och Helena Nordström.

Placebranders styrelse
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in