Utbildningar och nätverk

Genom våra utbildningar och nätverk får du verktyg och metoder till din vardag. Vår ambition är att du efter att ha mött oss ska kunna gå hem och göra konkret action. Men också få med dig det långsiktiga perspektivet. Våra utbildnings- och nätverksledare är några av Sveriges främsta inom området. Både utbildningar och nätverk blir också ett tillfälle att träffa andra som sitter med liknande frågor som du.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left