Minimalism

Hur hänger platsutveckling och minimalism ihop?

Kan mindre vara mer även i organisationer?

För dryga fem år sedan var minimalism riktigt hett. Ett flertal minimalister gjorde karriär med bloggar, poddar, böcker och föredrag. Städgurun Marie Kondo hade en egen serie på Netflix och allt fler rensade hemma och upplevde lättnaden och lugnet av att ”downsizea” och göra sig av med en massa onödiga prylar. Sedan kom pandemin och det upplevdes inte alls lika attraktivt att bo i ett litet spartanskt hem med så få tillhörigheter som möjligt. Ridå för minimalismen.

Men det finns definitivt något värdefullt att lära av minimalismen, inte bara för våra privatliv utan även för organisationer. Ett minimalistiskt perspektiv är svaret på många av de stora utmaningar som företag och offentlig verksamhet brottas med. Chefer försöker att leda så tydligt och effektivt som möjligt bland annat genom att prioritera, formulera policys och strategier och tillgängliggöra verktyg och system.

När vi lanserar en ny policy tänker vi sällan på att vi också behöver städa bort en gammal.

Prioriteringar – åt båda hållen

Vi är mycket bättre på att prioritera upp än att prioritera ned. När vi lanserar en ny policy tänker vi sällan på att vi också behöver städa bort en gammal. Nya system, verktyg och mediekanaler adderas i hög takt utan att vi för den saken skull tar bort gamla. Som marknadschef har jag själv fått kämpa med att inte smeta ut marknadsbudgeten för tunt när nya digitala kanaler som man ”måste finnas på” dyker upp, samtidigt som man inte vågar sluta annonsera i någon av de traditionella kanalerna.

Vi måste inse att anledningen till att våra medarbetare har svårt att ta till sig den nya varumärkesstrategin kanske är för att de blandar ihop den med organisationens värdegrund, affärsstrategi, målen för verksamhetsåret och visionen för verksamheten. Vi kan inte fortsätta att tro att vi kan prioritera upp utan att prioritera ned, utan att det allvarligt påverkar medarbetarnas stressnivåer. Eller att det är möjligt för organisationen att följa en ny utstakad väg, när vi inte varit tydliga med att de vägar vi följde förut inte längre gäller.

Framgångsrika organisationer platsutvecklar med tydlighet

Ett gemensamt kännetecken för framgångsrika organisationer är tydlighet. När vi försöker skapa den tydligheten lägger vi ofta krokben på oss själva genom att inte rensa bort det som kan stå i vägen för att såväl medarbetare som målgrupp ska uppfatta budskapet, strategin eller målet för verksamheten. För oss som arbetar med varumärkesstrategi är det här egentligen en självklarhet. Att formulera en varumärkesplattform handlar ju till stor del om att prioritera bort allt utom de allra viktigaste, för att tydliggöra positionen mot målgruppen.

Vi som arbetar med platsutveckling har fler intressenter, potentiella målgrupper, projekt, evenemang, möten och verktyg än de flesta andra. Försöker vi springa på alla bollar så slutar det med att vi bara springer runt och inte fångar någon boll alls. Många saker kan vara viktiga för platsens utveckling, men vi måste prioritera vilka som har störst potential att få genomslag och effekt och fokusera på dem om vi ska lyckas.

Konkreta exempel

Olika sätt att implementera minimalism i ert arbete.

Här är några konkreta exempel på hur ni kan arbeta:

  • Inventera alla strategier, visioner och policys och slå ihop dem till en kortfattad övergripande strategi.
  • Slå ihop olika system och verktyg. Kan man t ex samma system för tidsredovisning och reseräkningar?
  • Se över vilka kommunikationskanaler som är viktigast och vilka ni kan sluta använda.
  • Fokusera kommunikationen på ett enda budskap i alla kanaler och mot en prioriterad målgrupp. Det kommer att vara svårt nog för en plats att tränga igenom med det.
  • Gör en prioriteringslista över de viktigaste projekten och stryk sedan den nedre halvan av listan.
  • När ni startar ett nytt projekt, se till att samtidigt avsluta minst ett annat.
  • Tänk efter om ett möte är för information, diskussion eller beslut innan du bokar det. Kanske kan informationen delas på något annat sätt än i ett möte.
  • Våga tacka nej till möten där du inte ser att du har något att tillföra.
  • Fokusera på en arbetsuppgift tills den är slutförd. Multitasking bara är ett annat ord för brist på fokus.

Det här är inte enkelt, men det kan vara bra att tänka på att rensa inte är medfödd egenskap. Det är en förmåga man måste träna på för att bli bra.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in