Råängen – värdegrundsstyrd platsutveckling

Att tillgodose människors behov tusen år framåt

Med målet att skapa en stadsdel som kan tillgodose människors behov tusen år framåt har Domkyrkan i Lund för första gången i modern tid valt att spela en avgörande roll i bebyggandet av sin egen mark. Historiskt sett har kyrkan varit viktig i platsutveckling – en tradition som man vill återuppta och föra vidare. Lunds domkyrka har upplåtit tio hektar mark för att uppföra en helt ny stadsdel. Råängen.

Med hjälp av offentliga diskussioner, konstprogram, samtal, debatt och brett engagemang skapas kontinuerligt ett program som ska ligga till grund för hur Domkyrkans mark kan göra nytta. Att bygga trädgård först. Med återbrukat tegel.

Projektet började med en trädgård. Hage. Och med tanken att mellanrummen ska vara det centrala och det som byggs först. Därefter kommer hus. Hage är en 1600 kvadratmeter stor trädgård, delvis omgiven av en mur byggd av återbrukat tegel från Björnekulla syltfabrik. På platsen vill man inte bara kasta bort det som varit utan respektera och vårda det som varit i vidare utveckling. Projektet Hage vann Skånes arkitekturpris 2023. Bakom utmärkelsen står Region Skåne och Sveriges arkitekter Skåne.

Utvecklingen av Råängen börjar med mellanrummen. Allra först byggdes trädgården Hage.

Värdegrundsbaserad platsutveckling

Projektet genomsyras av Domkyrkans värdegrund sam beslutsamheten att inte bygga ett nytt utkantsområde utan en förlängning av stadskärnan. Den historia, atmosfär och identitet som redan finns på platsen får en central roll i utvecklingen där fokuset ligger på att börja bygga mellanrum.

Andra aspekter som är viktiga när Råängen utvecklas är att beakta rumslig standard, delningsekonomi, ansvarsfullt byggande under klimatkrisen och behovet av tillgången till bostäder. Värden som ska genomsyra den nya stadsdelen är respekt för och omsorg om naturen och den odlingsbara marken, en känsla av tillhörighet och stolthet och en öppenhet inför alla människor och vilja att välkomna dem.

Skolbarn involverades i platsutvecklingen på ett tidigt stadie

Foto: Peter Westrup, Råängen

I platsutvecklingen såväl som i den visuella kommunikationen kring Råängen är det tydligt att det här även är barnens plats – en viktig beståndsdel i modern platsutveckling är ju just att låta barn och unga vara en del av platsutvecklingen. Redan 2019 involverades skolbarnen i platsutvecklingen genom ett av konstprojekten knutna till Råängen.

Här kan du läsa mer:

 

Gillian Darleys text om Råängen
Råängens webbplats
Lunds domkyrka om projektet
Råängen berättar om varför barnens perspektiv är viktigt
Visuell identitet för Råängen är gjord av Frostner Studio

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in