RETHINK Borås

Kan hållbarhet skapa flöden och livskraft till stadskärnor och handelsplatser?

RETHINK – en samlingsplats för smart återanvändning av textil och mode

Vi behöver lära oss att leva mer hållbart. Även om en del är medvetna om det, visar de flesta rapporter att fast vi vet, är det alltid någon annan som behöver förändra sitt beteende, inte vi själva. Det finns också forskning som visar på att det är inte en ny informationskampanj kring hållbarhet vi behöver. Vi behöver utmana oss att ändra vårt konsumtionsbeteende. Tillexempel genom att hitta smartare sätt att återanvända den textil och det mode som är en stor del av utbudet på våra handelsplatser.

I Borås har en testpilot genomförts under 2023 och här kan du ta del av resultat och inspiration till din plats. Målet var att hitta ett direkt sätt att möta slutkonsumenter kring en aktuell fråga. En fråga som är aktuell för hela vår planet, men som samtidigt kan vara svår för enskilda konsumenter att hitta ett praktiskt förhållningssätt till. Återanvändning, hållbart mode och andra omställningsbegrepp kan vara svårt för en konsument att påverka konkret. Det behövs strukturer och plattformar som möjliggör för konsumenter att agera hållbart

En butik utan varor

Att vara en aktör i stadskärnans transformation

Genom att etablera RETHINK i en affärslokal i stadskärnan, profilerad som en ny butik, men utan produkter, utan bara tjänster, ville vi skapa dialog med konsumenter. Specifikt kring eget beteende samt viljan att förändra det beteendet samt vad som skulle underlätta för oss, för att skulle kunna välja nya sätt att konsumera textil och mode.

Vi utmanade även öppettiderna för stadskärnor med både kvälls- och söndagsöppet. Syftet var även att prova sätt att kunna vara en aktör i transformationen från handels- till mötesplats som stadskärnor just nu befinner sig i. 

Second hand förväntas ta 10 % av totala klädmarknaden 2024 och har redan en fungerande affärsmodell, därför valde vi medvetet bort det. Även för att second hand idag börjar bli ifrågasatt – hur hållbar är den egentligen? Den förändrar inte vårt konsumtionsbeteende utan fortsätter att driva konsumtion. Människor bekräftar sig själva i vissa sociala kontexter försöker stärka sin image just för att man konsumerat på second hand.

Vi ville undersöka hur man kan öka försäljning av tjänst, i stället för produkt, vilket är en av nyckelfaktorerna för att kunna öka hållbar konsumtion.

Att laga, reparera och återanvända kan tillsammans med hantverket vara nycklar till nya normer som behövs och kommer att krävas, om vi verkligen vill ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Under en helg fanns en pop-up butik på plats med kö ut på gatan och hög attraktionsgrad. Därmed bekräftas att det fortfarande är varor som lockar människor till besök och handling.

Resultat och slutsatser

Hållbarhet är inte en egen attraktion

  • Hyrtjänst bör integreras i befintliga butiker/utbud.
    Det är egentligen en finansieringsform. Jämför med bilbranschens utveckling, från enbart köp och ägande till hyr- och delningsalternativ.
  • Hållbarhet måste integreras i alla verksamheters affärsmodeller och är inte en egen ”attraktion/affär”.
  • Omställningen till en mer tjänstekonsumtion kommer att påverka butiksanställdas både arbetsuppgifter och kompetenser.
  • Ny teknik driver nya lösningar och ger nya möjligheter till interaktion.
  • Beteendeförändring krävs utöver förändrat synsätt på fast fashion.

 

Attityd är lättare att förändra än att ändra ett beteende

Både konsumenter och producenter kommer att genom EUs lagstiftning tvingas ställa om. Större producentansvar och konsumenter som kommer att ställa högre krav och frågor. Vi har sett det inom förpackningsindustrin. Returpack AB och Pantamera som sedan 1984 är ett bra exempel på hur vi idag självklart pantar och sorterar våra förpackningar. Vi har sett och tar nu för givet att vi får veta var köttet/spannmålet har sitt ursprung. Men kläder och textil handlar vi fortfarande glatt, billigt och ofta. Framtiden spås att gå från fast fashion till slow fashion även om ingen riktigt vet hur den omställningen ska gå till. Det är många fasta strukturer och stora värden både på börsen och i våra stadskärnor som står på spel.

 

Kan du som jobbar med platsutveckling dra nytta av det här testet?

Genom att erbjuda en mötesplats för att ge invånaren möjlighet att leva mer hållbart kan det skapas flöden och livskraft till en stadskärna eller handelsplats men behöver göras i samverkan. Det måste finnas fler intäktsmöjligheter för att vara ekonomiskt hållbar, eller om fastighetsägarna ser att det här är den framtida centrumorganisationen som tillsammans med kommunen ser att det är inte bara event och lördagsaktiviteter som kommer att attrahera flöden och besökare till vår plats. Utan, samma regel gäller som alltid; det är genom att erbjuda ett intressant nytt utbud som människor väljer att besöka en plats. 

 

Här kan du läsa mer om RETHINK Borås.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in