Låt våra starkaste sinnen ta plats

Så bakar du in smak och doft i din platsidentitet

Stärkt platsidentitet genom smak och doft

Vad tänker du på när du känner doften av nybakat bröd? Och var hamnar du i tanken när du känner doften av nyklippt gräs – är det kanske en fin sommardag eller en härlig golfresa? Smak och doft är våra mest kraftfulla sinnen, och det krävs inte mycket för att snabbt väcka varma minnen från barndomens trygghet eller en fantastisk resa. I ett oroligt världsläget blir kopplingen till lokalsamhället och behovet av social resiliens allt viktigare. Vi har utforskat hur våra sinnen kan användas som verktyg för att förstärka en plats identitet.

Bärare av platshistoria och framtidstro

Smak och doft bär med sig minnen, kulturer och traditioner som format våra liv och våra platser. Men hur kan vi använda dem för att stärka den lokala stoltheten? Genom att utforska en plats historia, lokala råvaror och kulturella influenser kan vi skapa en unik smak- och doftidentitet. Att sätta smak på en plats identitet främjar såväl hållbarhet som känslan av delaktighet i samhället. När vi väljer att arbeta med lokala råvaror främjas den lokala ekonomin och banden till det egna samhället stärks. På så sätt blir lokala råvaror inte längre bara ingredienser; de blir symboler för en hållbar framtid.

En modell för smak- och doftidentitet

För att skapa och stärka platsens smak- och doftidentitet använder vi oss av en modell i fem steg.

 1. Fördjupning i platsens historia
  Vi börjar med att djupdyka i platsens historia och kulturella bakgrund. Här får vi en tydlig bild av vad som har influerat smakerna på platsen. Kanske bor du på en gammal handelsplats? 
 2. Identifiera lokala råvaror
  I steg två identifierar vi vilka råvaror som finns naturligt på platsen. Har ni ett av Sveriges bästa fiskevatten för en specifik fisk, eller kryllar det av enbär i skogsbrynet? Varje plats har tillgångar som kan skapa unika kombinationer.
 3. Kockar, bönder och matproducenter
  Därefter behöver vi samarbeta med bönder och lokala matproducenter som kan leverera högkvalitativa råvaror. Vi vill också prata med kockar på platsen för att få en djupare förståelse för platsens smaker.
 4. Skapa en årspalett
  Med informationen från tidigare steg skapar vi en årspalett – en visuell modell som kopplar smak, doft, syn och konsistens till våra fyra årstider. 
 5. Implementering och uppföljning
  Viktigast av allt. För att lyckas behöver den nya årspaletten implementeras och bli ett naturligt inslag på såväl restauranger som evenemang. Genom att göra detta engagerar vi både lokalbefolkning och besökare och tillåter dem att skapa minnen som är kopplade till just din plats. Efter att smak- och doftidentiteten har lanserats och invånarna har fått ett smakprov på hur den kan påverka platsen samlar vi in feedback från besökare. Genom att ta del av deras tankar och åsikter får vi en bättre förståelse för användaren och kan därefter anpassa identiteten för att bättre tillfredsställa förväntningar och önskemål.

”Smaker och dofter är språket för minnen och känslor. De berättar historier om platser vi har besökt och människor vi har mött.”

Anthony Bourdain

Ett recept på lokal stolthet

Hur smakar din plats? Föreställ dig en framtid där varje plats är känd för sin unika smakprofil och där lokal mat blir en bro mellan såväl kulturer som generationer. Genom att använda måltiden som ett verktyg och omfamna våra platsers smak- och doftidentiteter främjar vi inte bara den lokala stoltheten utan tillsätter också extra krydda till platsens utveckling.

Så, väck gamla minnen till liv och gör måltiden till en del av platsutvecklingen. Tillsammans skapar vi en värld där måltiden inte bara är en hyllning till våra lokala producenter – utan också ett steg mot en mer sammanlänkad och förstående värld.

 

Artikeln är skriven av Alexander Wugk som genomförde sin praktik hos oss under februari och mars 2024. Med en bakgrund från restaurangbranschen och passion för hållbarhet, platsutveckling och besöksnäring studerar han till Affärsutvecklare inom besöksnäringen. 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så pratar vi vidare.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in