Trender digital platsmarknadsföring 2017 enligt Chrille Peterson

Chrille Peterson

Inför det nya året ser jag fem tydliga trender inom digital platsmarknadsföring och konkreta tips för hur destinationer (och givetvis också andra organisationer och företag) kan tillämpa dem. Marknadsföringstrenderna kretsar kring innehåll, livevideo, insikter kring besökarbeteenden och marknadsföringsautomatisering.

Innehåll som förbrukningsvara

Disposable media har slagit igenom med kraft – alltså innehåll som försvinner efter en förutbestämd tid. Snapchat är det bästa exemplet på detta, där bilder och filmer som postas försvinner efter 24 timmar. Även Instagram Stories har motsvarande funktionalitet.

Detta innebär tre stora utmaningar för en destination:

  1. Omvärldsbevakningen blir svårare, eftersom plattformarna sällan tillåter systematiska sökningar och att innehållet lever under kort tid och aldrig finns arkiverat.
  2. Tempot i kommunikationen ökar, vilket ställer krav på organisationen, både i närvaro och produktion.
  3. Kvalitet/kvantitet blir en avvägning, men här är toleransen högre och förväntningarna lägre hos mottagaren när det gäller innehåll.

Här finns möjligheter att berätta om platsen i digital platsmarknadsföring på ett annorlunda sätt: gå behind the scenes, jobba med korta intervjuer och skildra exempelvis event på ett lite annorlunda sätt.

Läs mer om Snapchat för destinationer.

Storytelling i realtid

Allt sker live! Med ny funktionalitet i Instagram, Instagram Live, en motsvarande funktion i Facebook för livesändningar, Youtube Live och appar som till exempel Periscope blir det möjligt för vem som helst att sända live.

Men det krävs mer än appar och teknik för att lyckas live. Tänk hela tiden på att det är en berättelse du ska berätta. Tittaren är ofta förlåtande när det gäller bildkvalitet, så länge ljudet är bra. Och framförallt; så länge berättelsen är bra. Detta ställer krav på både berättarteknik och innehåll, ibland också på interaktionen med tittaren. Resultat: en autentisk bild av platsen eller händelsen, mänsklig närvaro och feedback i realtid.

Nyckeln att lyckas med realtidsskapande av innehåll i digital platsmarknadsföring handlar också om att mobilisera följare från flera kanaler inför livehändelsen, och leda besökarna till livekällan när den blir aktiv.

Lär känna din besökare

Vad vet du egentligen om dina besökare? Ser du dem som gästnätter, skatteintäkter, trafik på webbplatsen eller följare på Facebook eller Instagram?

Kunskapen kring besökare kan byggas på flera sätt, förutom genom ”vanlig” statistik. Det enklaste: prata med besökare, on- och offline. Fånga upp åsikter och tankar i sociala medier, prata med de du möter på plats och analysera uppdateringar och kommentarer på webben. Kombinerat ger detta en bra bild av attityder, beteenden och åsikter, det vill säga riktigt bra feedback för destinationer.

Givetvis finns det också effektiva verktyg där du kan systematisera kunskapen kring besökare och deras beteenden. Klassiska CRM-system har också anpassats för att vara mer flexibla och hämta data från flera källor, till exempel undersökningar eller automatiserade profiluppdateringar från webbtjänster, för att bygga intelligens och kunskap kring målgrupper eller personas.

Ju bättre du känner dina besökare och gäster, desto bättre relation kan du skapa med dem. Med hjälp av data, både kvalitativ och kvantitativ, kan du skapa bättre insikter, möta besökarens behov smartare och svara på rätt frågor.

Exempel på nytänkande plattformar kring besöksbeteende är den nylanserade svenska tjänsten Geztio.

Påverkarna tar plats

Allt fler platser jobbar med influencers, påverkare, personer som byggt upp en följarskara kring sin person, i olika digitala kanaler. Dessa ambassadörer syns ofta på Instagram, med Wisslaren som ett bra exempel – anlitad av olika destinationer för att sprida bilden av platsen bland sina följare.

Samarbeten med påverkare kan ge bra genomslag, men det finns några fallgropar och saker att tänka på: fokus är att hitta påverkare som är relevanta, snarare än att stirra sig blind på följarantal och liknande – detta kräver noggrann research och insikter i målgruppen. Det är också viktigt att tänka långsiktigt och vara transparent kring samarbetet från båda parter. Till sist, följ de lagar och regler som finns. Influencers of Sweden har en bra bloggpost i ämnet.

Automatisera mera

Marketing automation är ett begrepp som börjar få fäste i marknadsföringsvärlden – och även i digital platsmarknadsföring. Kortfattat är det olika typer av lösningar/programvaror som hjälper till i marknadsföringsprocessen. Den enklaste formen är en bokningsplattform som skickar ut ”Tack för ditt besök” via epost efter en hotellnatt eller som påminner de som inte öppnat ett epostutskick efter en viss tid med ett nytt utskick.

Automatisering kan vara ett bra verktyg och stöd i den digitala användarresan, från researchfasen, via bokningen, till själva upplevelsen på plats och därefter uppföljningen. Målet är att skapa en personaliserad upplevelse för att öka lojaliteten hos sina besökare och kunder.

Det enklaste sättet att komma igång med marknadsföringsautomatisering är med hjälp av epost. De flesta epostplattformar, till exempel Mailchimp, har bra inbyggda stöd för att följa upp epostkampanjer, skicka till specifika urval eller segment vid specifika tidpunkter eller integrera med befintliga system för att till exempel samla in mer data kring epostadresser (för att lära känna sin besökare bättre), följa upp köp i webbshoppar, skapa återkommande kunder eller få feedback efter ett besök.

Chrille Peterson är digital strateg och affärsutvecklare på Sprint Works och jobbar bland annat med destinationerna Åre Destination och Attraktiva Oskarshamn.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in