Podden Lyssna på Lund

En värdskapsutbildning i poddformat

Podden Lyssna på Lund

Det kommunalt helägda bolaget Visit Lund arbetar med att skapa och genomföra evenemang, utveckla och marknadsföra platsen Lund, tillhandahålla värdskap på platsen samt koordinera samverkan i staden. Under området värdskap och ambassadörskap önskades en utbildningsinsats som var enkel att ta till sig som aktör i Lund och som inspirerade till fortsatt utveckling i den egna verksamheten. Placebranders Anna Österlund fick uppdraget att projektleda hela satsningen från idé till firarträff och framtagande av värdskapslöfte för platsen Lund.

I dialog mellan Placebrander och Visit Lund föddes idén om att ta fram en podcast med tillhörande övningshäfte. Anledningen till att valet föll på en podd var att formatet ansågs vara bra för att nå ut till, och engagera, Lunds aktörer inom besöksnäring och handel. Men ”Lyssna på Lund”, som podden heter, fann även publik utanför stadens gränser – podcasten har lockat lyssnare som arbetar med att bevara interna och externa relationer från hela Sverige.

Ett innehåll som förenar och utbildar

Fyra avsnitt med olika teman

Poddens innehåll växte fram i en tät dialog mellan Placebrander och Visit Lund och landade i följande avsnitt:

  1. En introduktion till värdskap
  2. Det fysiska värdskapet
  3. Det digitala värdskapet
  4. Det mänskliga beteendet.

Syftet med innehållet är att sprida kunskap om hur ett gott värdskap gynnar enskilda företag såväl som den gynnar hela staden. Varje avsnitt gästas av personer med relevant erfarenhet och kunskap – både lokala aktörer från Lund men också från andra delar av landet. Anna Österlund har ansvarat för manus, programlett samtliga avsnitt och stått för produktionen. Martin Roos, tidigare anställd på Placebrander, har stått för slutmix. Jingeln för podden är framtagen av en medarbetare på Visit Lund.

Att samarbeta med Anna på Placebrander har varit en inspirerande och rolig resa. Hon har varit som en extra kollega, och genom hennes insatser har vår ursprungliga idé om att skapa en värdskapsutbildning för besöksnäringen utvecklats och förfinats på ett fantastiskt sätt. Anna har inte bara levererat en professionell och engagerande podd, utan har också spelat en avgörande roll i att vi kunde etablera en gemensam grund genom värdskapslöftet. Ett löfte som fungerar som en plattform där alla som är engagerade i ambassadörskap i Lund kan samarbeta och dra åt samma håll. Det har inte bara höjt kvaliteten på vårt arbete utan har också skapat medvetenhet om vikten av gott värdskap. Annas engagemang och höga kunskapsnivå på ämnet har spelat stor roll för projektets fina resultat.

Helena Görtz – Destinationsutvecklare Visit Lund

 

För att ytterligare förstärka poddens budskap och applicerbarhet, kompletterades serien med ett digitalt övningshäfte. Detta häfte innehåller enkla och värdeskapande övningar som hjälper den som lyssnar att leda ut lärdomarna från podden i sin egna verksamhet.

En gemensam vision för värdskap

Den 18 januari 2024 anordnades en firarträff i Lund där fokus givetvis låg på att fortsätta sprida podden, men framförallt för att enas kring ett Värdskapslöfte som hela platsen Lund kan ställa sig bakom. Löftet tydliggör förståelsen av att alla aktörer bär ansvar för platsen Lunds värdskap och det börjar med varje enskild individ.  Löftet speglar de värden som platsen Lund redan arbetar med idag. Placebrander var med och planerade samt modererade träffen där extern föreläsare bjöds in för att delge kunskap och inspiration kring en plats utveckling.

Löftet och mer om Visit Lunds ambassadörskapsarbete kan du läsa här.
Lyssna på podden här eller där du brukar lyssna på poddar!

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left