Regional besöksnäringsstrategi Värmland

Visit Värmland arbetar på uppdrag av Region Värmland och sina många medlemmar inom besöksnäringen. Styrelsen i den ekonomiska föreningen Visit Värmland gav verksamheten i uppdrag att ta fram en regionalt övergripande besöksnäringsstrategi med stark koppling till den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring. Därtill skulle en tydlig koppling finnas till nu gällande Regionala utvecklingsstrategin samt Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för Smart specialisering.

Placebrander fick uppdraget att vara processledare med övergripande ansvar för att samla in underlag, leda workshops och möten, skriva det strategiska dokumentet, genomföra revideringar och kontinuerligt förankra processen hos samtliga berörda intressenter. Själva skrivprocessen var ett samskapande tillsammans med medarbetarna på Visit Värmland där Placebrander ansvarade för tonaliteten. Fokus var att omfamna de andra tre giltiga strategierna och finna smarta samverkansdelar för att få många att dra åt samma håll. Kopplat till den övergripande strategin kommer sedan konkreta handlingsplaner att tas fram.

Strategin är giltig fram till och med 2030. Den är främst till för offentliga aktörer men stäms med jämna mellanrum av gentemot näringen för att säkerställa att riktningen stöttar näringen på önskat vis. Strategin godkändes i september 2023 och följer Värmlands grafiska manér.

Du hittar strategin här.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left