The Insider's Guide to Moving and Living in Sweden

En handbok för talanger - om liv och arbetsliv i Sverige

The Insider’s Guide to Moving and Living in Sweden

Hur säljer man in ett land till personer som redan befinner sig i det, fast utan att just sälja in det?

Att sälja in Sverige fast utan att sälja in det, på ett inspirerande vis, till personer som redan befinner sig här. Ja, ungefär så kan man sammanfatta uppdraget fick vi av Linköping Science Park vintern 2023. Vi skulle skapa något som kan få högutbildad talang som redan befinner sig i Sverige att med transparenta fakta kunna bestämma om Sverige är rätt plats för just dem.

Enligt organisationen TechSverige kommer det redan 2024 att saknas 70 000 talanger inom techindustrin. För att minska kompetensbristen genomförs en mängd olika insatser.

Det kommunägda bolaget Linköping Science Park är projektägare till ett av initiativen som arbetar med talangattraktion – Switch to Sweden. Switch to Sweden finansieras av Vinnova och är ett projekt som agerar på nationell nivå.

Inom ramarna för projektet genomförs flera insatser för att samla in kunskap, dela med sig av den och matcha talanger med bolag. Vi på Placebrander fick förtroendet att skapa en handbok om livet och arbetet i Sverige för internationella högutbildade talanger. Boken är baserad på den kunskap från arbetet med Switch to Sweden, men finansieras helt av Linköping Science Park.

Kunskap, humor och självdistans

Uppdrag: att skapa en så rättvis bild av Sverige som möjligt

I briefen framgick tydligt att boken inte skulle kännas som eller vara en marknadsföringsbok för Sverige. I stället skulle vi skapa en rättvis och sann bild, i den mån man kan ge EN sann bild av ett helt land, av hur det kan vara att flytta till, leva och arbeta i Sverige. Och såklart med både humor och självdistans.

Boken är uppdelad i två delar:

  1. En nationellt övergripande del som rör hela Sverige.
  2. En lokal del som i just detta fall rör Linköping med omnejd.

Ett team med bredd och specialistkompetens

För att skapa boken plockades ett team med olika sorters kompetens ihop. Projektledare var Placebranders Anna Österlund som tillsammans med Elna Dahlstrand gjorde research, skrev texter och genomförde intervjuer. Våra vänner på Söderhavet gjorde den grafiska formen i enlighet med varumärket Sverige. Branschkollegan Future Place Leadership bidrog med sin kunskap om talangattraktionsarbete – bland annat genom de insatser som gjorts inom projektet Switch to Sweden tidigare.

Placebranders team arbetade tillsammans med en mycket bra arbetsgrupp från vår uppdragsgivare. Linköping Science Park bidrog med sin spetskompetens inom talangattraktion, kommunikation och sin kunskap om internationella bolag. De öppnade dörren för att fånga in citat, leverera inspiration, göra korrekturläsningar och bidra med pepp och energi genom hela projektet.

För att säkerställa att boken höll en hög nivå och faktiskt kan anses visa en bild av hur det är att leva och arbeta i Sverige fick vi fin hjälp av Svenska Institutet under processen. Vi tog även hjälp med korrekturläsning på engelska för att säkerställa att språket i boken blev grammatiskt korrekt och vi utgick från brittisk engelska då det främst är brittisk engelska som lärs ut i svenska skolor.

När det blev tid att välja tryckeri valde vi en lokal aktör i Östergötland. Tryckeriet By Wind trycker i Sverige, har höga hållbarhetskrav och samarbetar med Arcic Paper som sponsrade den första upplagan med papper.

Att skapa bokens innehåll

Från kanelbulle till föräldraledighet via en omfattande research

Hur visste vi vad boken skulle innehålla?

För att landa rätt i bokens innehåll gjordes ett omfattande bakgrundsarbete. Vi gjorde research, bland annat genom att fördjupa oss i rapporter som tagits fram inom ramarna för Switch to Sweden. Här fanns kunskap om talangattraktion med fakta kring anledningarna bakom valen att stanna kvar eller flytta vidare efter studier.

Tidigt i processen genomförde vi en workshop. Deltagarna tillhörde bokens målgrupp och var nyckelpersoner med internationellt fokus. Resultatet från workshopen skapade underlag att mejsla fram bokens innehållsförteckning.

Därefter tittade vi på det material som fanns att tillgå och hur vi kunde komplettera detta. För att säkerställa att vi var på rätt väg stämde vi kontinuerligt av med representanter från målgruppen.

Den lokala inlagan kan anpassas

Linköpings Science Park har paketerat möjligheten att skapa en bok med annan lokal inlaga

Hur lever boken nu vidare?

Första ordern från tryckeriet är på 2000 exemplar. Hälften av dem kommer Linköpings universitet dela ut som en del av en välkomstgåva till nya studenter. Svenska Institutet kommer att skicka ut boken i sin digitala form i nyhetsbrev till målgruppen under hösten och både vi på Placebrander och Linköping Science Park hoppas att fler platser ska vilja skapa sin egen lokala del framöver.

Linköping Science Park har föredömligt paketerat möjligheten för aktörer på andra platser att skapa sin egen version av den lokala delen. Är du nyfiken går det att läsa mer om hur det fungerar här.

Vill du se boken i sin helhet kan du göra det och läsa mer på www.fieldguidetosweden.se

Foto: Crelle & Placebrander

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left