Boråsregionen rustar upp

Placebrander och Boråsregionen i samarbete gällande besöksnäring

Utbildningsboost besöksnäring Boråsregionen

Foto: Per Pixel Petersson

I Boråsregionens delregionala utvecklingsstrategi var ett prioriterat mål att satsa på internationell mötesindustri, evenemang och att stärka besöksnäringen i regionen. Placebrander fick under 2020 i uppdrag att stötta i delen som kallades ”Utbildningsboost för besöksnäringen”

Uppdraget omfattade att planera, facilitera, genomföra, dokumentera och utvärdera fem stycken utbildningstillfällen för aktörer inom besöksnäringen. Placebrander ledde själva de tillfällen som rörde unika upplevelser och värdskap för att sedan anlita experter ut vårt nätverk samt almi till övriga träffar. Dessa utbildningstillfällen hade som resultatmål att stärka aktörerna i sitt arbete med skapandet av unika upplevelser, värdskap, paketering, lönsamhet, digital kunskap samt samverkan med andra. Ett annat resultatmål var att fler företag skulle bli exportmogna enligt Turistrådet Västsveriges modell med Sverige – Norden – Världen.

Foto: Emil Dalqvist

Samtliga träffar utom en genomfördes digitalt och utvärderingen visade att deltagarna uppskattade att utbildningen genomfördes trots då rådande pandemi och var mer positiva till digitala möten/utbildningar efteråt.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left