Urban95 VR Experience

Om du fick uppleva din plats genom en treårings ögon, vad skulle du ändra på då?

Urban95 VR Experience

Platsutveckling ur barnens perspektiv finns på den globala agendan

Någon gång runt 2050 kommer 70% av den globala befolkningen bo i städer. Att skapa stadsmiljöer som passa många olika behov kommer att vara en stor utmaning för beslutsfattare, stadsplanerare, arkitekter och platsutvecklare. Inom platsutveckling blir det allt vanligare att arbeta med barnens perspektiv. Nu börjar vi se verktyg som gör det enklare att platsutveckla ur barn och ungas situation i fokus.

Omslagsbild: Arup

Hur uppfattar en treåring sin urbana miljö?

Att bygga barnvänliga städer handlar om mer än att skapa lekplatser och parker. En barnvänlig stad behöver förstås bra lekplatser, men det är även viktigt med saker som kvarter där det är säkert att promenera, skolor som har bra placering, möjlighet att ta en paus för att amma, minskat buller och motståndskraft mot klimatrelaterade händelser.

Urban95 VR Experience är ett verktyg som utvecklats öka medvetenheten om hur barn upplever platser. Genomsnittslängden för en treåring är 95 centimeter och Urban95 VR Experience har skapat en virtuell verklighet som ger möjlighet att uppleva hur ett litet barn uppfattar en urban miljö.

 

Urban95 VR Experience har utvecklats av Arup och  Bernhard van Leer Foundation. De har anlitat experter inom områdena miljö, akustik och beteendevetenskap som designat en liten fiktiv stadsdel tänkt att kunna var precis var som helst. Tänk dig en teaterscen där användare kan fördjupa sig digitalt via virtuell verklighet. Genom en 3-årigs ögon upplever användarna att allt i denna miljö verkar betydligt större, högljuddare och mer överväldigande jämfört med hur vuxna upplever samma plats. Även hur barnens uppfattning av ljudbild ingår i den virtuella stadsdelen.

Målet är att samla olika insikter från upplevelsen så att de utmaningar eller möjligheter som användarna identifierar blir personliga lärdomar att ta vidare i arbete som rör urbana miljöer och barn. Det ska finnas bra och konkreta svar på frågan: Om du kunde uppleva en stad från 95 cm – höjden av en 3-åring – vad skulle du ändra på?

Vill du veta mer?

–> Läs mer om Urban95 VR Experience hos Arup
–> Fast Company skriver om Urban95 VR Experience och om att designa Child Friendly Cities

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in