Utbildning platsutveckling


En grundläggande digital utbildning i platsutveckling. Vad är platsutveckling? Vilka jobbar med det? Hur kan vi jobba med det? Platsutveckling kan ju lätt vara allt som görs på en plats, men hur kan vi bryta ner det och arbeta konkret? Välkommen till en utbildning där vi både går igenom teori och pratar inspirerande exempel på hur andra har har platsutvecklat på smarta vis. Diskutera med andra platsutvecklare och få med dig verktyg hem.

Vem vänder den sig till?

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med platsutveckling. Du kanske har ansvar för utvecklingen av en ny stadsdel, jobbar på en kommun, en region, i ett destinationsbolag eller för en annan typ av organisation som vill engagera människor i platsutveckling.

Mål efter genomförd utbildning

 • Att du har fått en grundläggande kunskap om vad platsutveckling är samt hur platsutveckling förhåller sig till platsmarknadsföring.
 • Att du har koll på begrepp kopplat till platsutveckling.
 • Att du fått konkreta exempel på hur andra jobbat med platsutveckling.
 • Att du fått med dig handfasta råd som du kan tillämpa på din plats.

Omfattning och innehåll

4 h digital utbildning för max 10 personer.

 • Platsattraktion – teoretiskt del som reder ut vad som skapar attraktiva platser och hur platsutveckling förhåller sig till platsmarknadsföring. Samt genomgång av begrepp (den här delen finns med i vår platsvarumärkesutbildning så om du gått den kommer du känna igen dig här).
 • Alla pratar platsutveckling – vad menar vi? Vi går igenom definitioner och exempel.
 • Framgångsfaktorer för god platsutveckling.
 • Exempel på platsutveckling från stora och små platser.
 • Hur kan evenemang användas för kort- och långsiktig platsutveckling?
 • Hur kan du engagera olika aktörer och personer i samhället i er platsutveckling?
 • Möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Pris

4900 sek exkl moms per person.

Datum (digitalt)

20 september 2023 kl.10.00-15.00 – platser kvar

Det går också fint att boka vår utbildning på ett alldeles eget datum om du exempelvis har en hel avdelning hos dig som vill gå den. Hör i så fall av dig till sofie@placebrander.se.

Utbildningsledare

Sofie Gunnarsson är platsstrateg på Placebrander. Hon har många års erfarenhet av platsutveckling på lokal och regional nivå med stadskärna, evenemang och talangattraktion som specialområde.

Sofie är vass när det gäller att se hur alla delar i en plats hänger ihop, hur de kan utvecklas och växa. Hon har lång erfarenhet som anställd i ledande befattning på ett destinationsbolag och på Placebrander har hon hjälpt en rad små och medelstora platser.

 

Bokning

Utbildning platsutveckling

Anmälan är bindande. Du kan dock alltid lämna över din plats till någon annan. Dina kontaktuppgifter skickas till övriga deltagare på ditt utbildningstillfälle. Vi skriver också upp dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev, men du kan närsomhelst avprenumerera. I övrigt hanterar vi dina uppgifter i enlighet med GDPR.

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in