Att organisera sig kring platsmarknadsföring

Offentlig sektor, näringsliv, olika typer av organisationer och så det här med vän eller konkurrent

Att organisera sig kring platsmarknadsföring

Hur ska man tänka när man organiserar sig kring platstuveckling och platsvarumärke? Vilka organisationer finns och ska man se andra destinationer som vänner eller konkurrenter? Vi reder ut några begrepp kring platsmarknadsföring och organisation, näringsliv och offentlig sektor.

Samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv

Fram till början av 2010-talet var det vanligt att offentlig sektor och näringsliv gjorde gemensam sak i att bilda bolag som jobbar med platsmarknadsföring. Därefter startade en våg av kommunalisering av bolagen. Destination Jönköping och Destination Eskilstuna är exempel på det. Bakgrunden är att flera av organisationerna arbetade i en gråzon när det gäller upphandlingsregler. För att göra det enklare för organisationerna att agera rätt och riktigt har alltså en kommunalisering skett på flera håll i landet. En annan anledning är att det är svårt att ställa krav på näringslivet att de ska ta ansvar för det långsiktiga perspektivet. Det är möjligen en liten skara företagsledare på varje plats som känner det ansvaret, har de ekonomiska musklerna och är beredda att göra de investeringar som krävs även om det inte ger direkt avkastning.

Det är enklare att engagera företagarna i avgränsade projekt där deras intressen tas om hand på ett väldigt konkret sätt. Det kan handla om ett talangmarknadsföringsprojekt som gör det enklare för ett företag att rekrytera personal eller ett sportevenemang som gör att ett företag får fler kunder. I de här fallen finns ofta en stor vilja bland företagen att gå in med både pengar och tid.

Organisationer inom besöksnäringen

Inom besöksnäringen finns en hel begreppsflora kring organisationer som är kopplade till arbetet med att marknadsföra en plats. Här listar vi de vanligaste:

DMO – Destination Management Organization

En icke vinstdrivande organisation som marknadsför en stad, en region eller ett land med syfte att öka antalet besökare. Ofta är kommunen helt eller delvis finansiär av organisationen. Inom ramen för de här organisationerna finns ofta turistbyrån, en funktion som varit i stor förändring med tanke på digitalisering och nya resmönster. Stora DMO’s som Göteborg & Co och Visit Sweden är riggade med egna analysavdelningar medan mindre organisationer köper in den typen av tjänster. Destinationsutvecklare och marknadsförare är vanliga befattningar i svenska DMO’s. En framgångsrik DMO är Wonderful Copenhagen. De beskriver sig själva som ”Destination Promotional Superstar” med rätt att marknadsföra och forma destinationen.

Wonderful CopenhagenBild från Wonderful Copenhagen, som är en DMO; Destination, Management Organization

CVB – Convention Bureau

En icke vinstdrivande organisation vars uppdrag är att värva kongresser till platsen. Detta görs genom att kostnadsfritt och neutralt stötta den som vill arrangera ett möte på platsen. En Convention Bureau kan vara en del av en Destination Marketing Organisation, men har sin separata finansiering och arbetsmetod. I Sverige har det från 2010 och framåt skett en massiv ökning av antalet Convention Bureaus i Sverige – idag finns hela 22 spridda över landet.

Bakgrunden är insikten om att en affärsresenär genererar långt mycket mer pengar för en plats än en privatresenär gör. Mötesindustrin är av stort intresse för många och Convention Bureaus samlar aktörer som verkar i besöksnäringen men också mötesintensiva organisationer som universitet, statliga verk och vårdsektor.

Den nationella organisationen Swedish Network of Convention Bureaus fungerar som en samlande kraft för landets Convention Bureaus. Många är också medlemmar i ICCA, International Congress & Convention Association, som samlar information om internationella roterande kongresser. En Convention Bureau arbetar inte med vanliga företagsmöten, mässor, evenemang och idrottstävlingar utan med roterande kongresser med minst femtio deltagare.

DMC – Destination Management Companies

En organisation som erbjuder tjänster mot ersättning. De är experter på destinationen och skräddarsyr vistelser för stora grupper i form av aktiviteter, restaurangbokningar, busstransporter, programpunkter och dylikt. En DMC liknar ett eventbolag men är experter på specifika destinationer och underlättar livet för mötesplanerare. En DMC aktiveras ofta efter att en Convention Bureau har stöttat en mötesarrangör att värva en kongress till platsen.

PCO – Professional Congress Organizer

En kommersiell aktör som tillhandahåller tjänster kring planering och genomförande av kongresser, konferenser, seminarier och liknande events. De kan hjälpa till att utforma programmet, välja lokal, marknadsföra evenemanget, ha kontakt med utställare och annat.

Och så alla varianter förstås

Utöver den de typer av organisationer vi listat ovan, finns olika varianter som på ett eller annat sätt sysslar med platsmarknadsföring. En del kommuner har näringslivsbolag som består av kommunens näringslivskontor, medan andra har samlat turistorganisationen och näringslivskontoret under samma tak. På vissa platser finns privata aktörer som tar ett stort ansvar för platsmarknadsföringen.

Det finns inte bara ett rätt sätt att organisera sig kring platsmarknadsföring. Varje plats behöver hitta sitt arbetssätt beroende på sina förutsättningar. Och de som utgår från sina målgruppers behov när de ritar organisationsschemat, har ett stort försprång gentemot andra platser.

Konkurrent eller vän?

Det finns väldigt lite konkurrenskänsla i luften när platsmarknadsförare från landets kommuner möts.

När man organiserar sig kring platsmarknadsföring och platsutveckling kan man dra fördel av att snegla på andra branscher. Det är då nya idéer uppstår och vi vågar göra saker på nya sätt. Självklart är det naturligt att också snegla på andra som jobbar med platsmarknadsföring och att skapa band med andra platsmarknadsförare. Det fina med platsmarknadsförings-Sverige är att vi generellt sett är generösa med att dela med oss av strategier och insikter.

Det finns väldigt lite konkurrenskänsla i luften när ett gäng platsmarknadsförare från landets kommuner möts. Det beror på insikten att det inte går att kopiera andras sätt att jobba helt och hållet. Varje plats är så pass unik i sina förutsättningar och möjligheter att var och en behöver hitta sitt sätt att möta framtiden.

Fortsätt därför att betrakta andra platsmarknadsförare som dina vänner, det gynnar dig i längden. Bygg upp ett nätverk av personer som ger dig energi, inspiration och kunskap.

Åk på några konferenser och knyt kontakter nationellt och internationellt. En del saker kanske till och med är enklare att bolla med någon i en annan stad än bland dina intressenter eller kollegor på hemmaplan.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in