Besöksnäringstrender 2017

Besöksnäringen växer så det knakar. Urbaniseringen är ett faktum och alltfler ser de möjligheter som turism och unika upplevelser innebär. Som konsumenter bygger vi i allt högre grad status kring saker vi upplever snarare än prylar. Besöksnäringen är i förändring och 2017 blir ett spännande år. Placebranders Anna Österlund ger oss spännande hintar om vad som väntar runt hörnet. Här är några besöksnäringstrender.

Det nya värdskapet

Digitaliseringen har medfört att vi rationaliserar i våra kommunikations- och informationsled. Utmaningen som många inom besöksnäringen står inför är hur och var vi ska möta våra besökare. Det finns många spännande nya initiativ runtom i landet. Ett personligt och professionellt bemötande, digitalt eller ej, kommer alltid att vara viktigt.

Ett gott exempel är Hej Främling som syftar till att öka integrationen genom att låta människor mötas i naturen.

Sätt ner foten

Vi väljer resmål, varumärken och aktiviteter som stämmer överens med den typen av person vi vill vara. Att våga sätta ner foten och säga vad vi verkligen står för samt att förklara varför vi gjort vissa val, blir viktigare. Det visar en äkthet, gör din destination unik samt bli en ännu starkare reseanledning framöver.

Ett gott exempel är Eskilstuna som genom sitt initiativ Eskilstuna Evolution visar att de valt profilen miljösmart industristad och själva ser till att vara med och skapa framtidens hållbara lösningar.

Ny teknik som en naturlig del upplevelsen

Från att ny teknik kanske setts som motpol eller hot blir tekniken en allt naturligare del av upplevelsen. Konflikten mellan natur och teknik minskar. Vi är beredda att ta med oss tekniken så länge den ger oss en bättre upplevelse. Augmented Reality, Virtual Reality och Artificiell intelligens kommer att utveckla, förstärka och utmana upplevelsen så som vi ser den idag.

Ett gott exempel är Augmented History – Gamla Uppsala där besökaren via sin smartphone och tekniken Augmented Reality kan uppleva hur Uppsala Högar förmodligen såg ut år 650 e.Kr.

Sticka ut i bruset

Ingen vill bli matad med ”reklam” om vad vi ska uppleva. Vi ser direkt igenom ett köpt inlägg, installerar ad-blockers och dras snarare till det nischade och unika. Gärna skapat av människor vi beundrar och följer. Det är viktigt att bära med sig detta i sin marknadsföring – att skapa en långsiktig relation och bygga på något äkta.

Ett gott exempel är Livrustkammaren som på Facebook arbetar efter devisen att vara sina följares historiebästis och lyfter historien rakt in i vårt moderna samhälle på ett lättsamt vis.

Boka Anna som föredragshållare

Planerar du ett event som berör besöksnäringen? Du kan boka Anna Österlund som talare för att få ta del av fler besöksnäringstrender och inspirerande exempel. Läs mer här!

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in