Den upplevelsebaserade citykärnan

Många av landets citykärnor möter just nu utmaningar i form av omstrukturering. En viss typ av butiker stänger igen, medan andra öppnar. För en del citykärnor innebär omstruktureringen att butikslokaler gapar tomma under en period. Köpcentrum i utkanten av stan lyfts ofta upp som hot. Citykärnan har dock konkurrensfördelar och tydliga särskiljare.

Konsumtion relaterad till besöksnäring ökar

Statistik från Svensk Handel visar att konsumtion relaterad till besöksnäring, är den del som ökar i citykärnor. Stadskärnornas konkurrensfördel gentemot externhandel i form av köpcentrum, är att kunna erbjuda upplevelser. Stadskärnorna kan ofta erbjuda en helt annan inramning på restaurangupplevelser, mysiga caféer, moderna hotell, strosvänliga kvarter och kulturupplevelser. Den här typen av upplevelser i kombination med shopping är citykärnans stora styrka.

En attraktiv citykärna handlar inte enbart om turism och besökarintäkter. Den här utvecklingen är också avgörande när vi ser till platsens förmåga att attrahera invånare. Vi ställer allt högre krav på att platsen vi bosätter oss på har ett gott utbud av upplevelser.

Vilka citykärnor i Sverige ser du som goda förebilder i den här andan? Kommentera gärna nedan.

Kommentarer

Martin Callmeryd

29 mars 2017 11:12

Norrköping är på G. Denna gemensamma satsning är ett exempel: http://www.nerpastan.se/

Helena Renström

29 mars 2017 02:48

Hej! Är kanske lite biased, men Skellefteå har jobbat bra med detta, vilket gjorde oss till Sveriges mest uppskattade citykärna som kom ut för någon vecka sedan:
https://publish.mynewsdesk.com/se/analyze/materials/1858863/pressrelease

Satsningar på att bygga om stadskärnan i linje med en ny centrumplan som tar upp evenemang och upplevelser, vad som händer mellan husen etc.http://www.skelleftea.se/trafik/samhallsutveckling-och-planering/planer-for-skelleftea/centrala-stan?refid=152755 med satsning på ett nytt kulturhus i samarbete med privat näringsliv http://www.skelleftea.se/kulturhus och nytt resecentrum som ska ansluta till den framtida Norrbotniabanan http://www.skelleftea.se/trafik/samhallsutveckling-och-planering/planer-for-skelleftea/resecentrum?refid=152761 är konkreta satsningar som kommer att skapa förutsättningar som gynnar både invånare och besökare. Vi gör det i linje med en 2030-strategi som tagits fram på basen av en av Sveriges största invånardialoger: http://www.skelleftea2030.se

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in