#UrbanGirlsMovement kämpar för att skapa inkluderande och jämlika städer

Fokuserar på utsatta områden nationellt och globalt

Feministisk stadsplanering skapar städer för alla

Den 31 oktober presenterar unga kvinnor sina innovativa resultat av hur Fittja torg i Botkyrka kan utvecklas utifrån en feministisk stadsplanering. Slutkonferensen är en del av projektet #UrbanGirlsMovement, som sedan 2016 arbetat med att göra utsatta områden världen över mer hållbara, inkluderande och bidra till minskad segregation. Sedan 1 år tillbaka har en innovationslabb pågått i Botkyrka.

”Planera och bygg städer utifrån unga tjejers och kvinnors behov, och den kommer fungera för alla”.

Så låter tesen för projektet #UrbanGirlsMovement som startade under 2016 av tankesmedjan Global Utmaning. Målsättningen med projektet är att förbättra unga flickors och kvinnors uppväxtvillkor i utsatta socio-ekonomiska, urbana områden. Både nationellt och globalt. Detta genom att skapa jämställda, inkluderande och mer hållbara städer.

 

Städer utifrån allas behov

Som bakgrund till projektet skriver man:

”ojämlikheten och segregationen ökar även i Sverige och vi ser en allt mer utbredd segregation och ökade klyftor mellan innerstad och förort. Många av våra städer är inte utformade för flickors och kvinnors vardag eller behov, som är den samhällsgrupp som är särskilt utsatta vad gäller ojämn resursfördelning, förtryck och social exkludering.”

Hur har #UrbanGirlsMovements lösning sett ut? Jo, projektet har framförallt arbetat utifrån att implementera en feministisk stadsplanering till stadsutvecklare, arkitekter och jämställdhetsforskare på universitet runt om i Sverige. Marika Johansson definierar perspektivet extra bra. Hon menar att genom ett feministiskt synsätt analyseras en plats kritiskt utifrån olika samhällsgruppers förutsättningar och behov.

Nu ska lösningarna presenteras!

Sedan 1 år tillbaka har unga kvinnor i Botkyrka genom 6 olika innovationslabb arbetat med att ta fram lösningar på hur Fittja centrum kan bli mer jämlikt och inkluderande för utsatta grupper. Dessa lösningar kommer att presenteras under UrbanGirlsMovements-Botkyrka slutkonferens den 31 oktober. 

Vill ni läsa mer konkreta exempel på hur man planerar en stad på ett feministisk tillvägagångssätt? Klicka er då in på denna lista där 7 förbättringsförslag presenteras!

 

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in