Fjärde Storstadsregionen blir East Sweden

Efter en lång och gedigen varumärkesprocess byter nu Fjärde Storstadsregionen namn till East Sweden. Kommun, näringsliv och universitet är efter mycket debatterande överens om att det är rätt läge att byta namn till East Sweden.

Gammalt flygplatsnamn ställer till det
I samband med lanseringen har dock en diskussion kring Linköpings flygplats blossat upp. Flygplatsen hette tidigare East Sweden Airport och de äger fortfarande namnet. Detta har Norrköping synpunkter på som tycker att äganderätten till namnet måste ligga hos det gemensamma marknadsbolaget. Enligt NT och Corren är man rädd att Linköping efter ett framgångsrikt profileringsarbete kan plocka upp namnet på nytt och därmed konkurrensutsätta Norrköpings flygplats.

Lokalmedias roll
Utmaningarna i att föra samman två liknande kommuner i ett gemensamt marknadsbolag blir oerhört tydliga när man tar del av den här debatten. Konkurrensen ligger och lurar och tittar med jämna mellanrum upp som gubben i lådan. Troligtvis når just den här debatten främst ut i lokalmedier, men lokalmedier skapar en bild hos regioninvånarna, och det är regioninvånarna som ska leva varumärket. Förhoppningsvis vinner samarbetsviljan i längden över konkurrens och vassa armbågar kommunerna emellan.

Jag har stor respekt för arbetet som östgötaregionens marknadsbolag bedriver och det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet när man nu ska ut och kommunicera under det nya paraplyet. Jag önskar branschkollegorna i East Sweden lycka till.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in