Wicked Problems och små samhällsförändringar

Om att använda det du har och angripa problem genom att samverka utan egen agenda

Har du ställt om för nästa generations platsutveckling?

För oss nutidsmänniskor är ordet innovation starkt kopplat till teknisk utveckling och framsteg av industriell karaktär. Drar man ut linjerna så är det innovationer som alltid har utvecklat våra samhällen. Hjulets uppfinning, 1500-talets reformationstid med innovationer inom religion, 1700-talets revolutioner, 1800-talets sociala reformer. Ingen av dem handlade om teknik utan om samhällsförändringar och om förändrade ideal.

Samhällsförändringar – en serie av små mentala förflyttningar

Förändringar och transformation pågår alltid. I det dagliga känner vi oftast inte av dem utan anpassar oss till nya seder och bruk. Men ibland gör samtiden kvantsprång, det vi ofta kallar paradigmskiften. Det som gällde tidigare passar helt enkelt inte in i vårt samhälle längre, oftast efter att något särskilt har inträffat. Nya värderingar tränger ut de gamla och förändringsbehoven som ackumulerats under lång tid, blir plötsligt tydliga. Till slut briserar det och vi inser att en förändring krävs. Vi kan förstå och förklara Romerska rikets fall, i efterskott, men vi har svårare att tolka det som är här och nu. Just nu förfasas vi av klimatkris, krig både inom religion, länder och gäng. Vi är många som ser problemen, men vi vet inte hur vi kan hitta lösningar.

Fenomenet kallas Wicked Problems

De är komplexa problem som inte har någon tydlig definition – ännu. Hur löser man Wicked Problems? Det finns ingen mall eller checklista att följa för att lösa dem. Ofta finns det en förklaring men ingen lösning. Ofta kan vi beskriva ett önskat tillstånd, vilket därmed har stora likheter med platsutveckling. Aktörerna är många och olika, men oftast med samma målbild; en levande plats. 

 

Att angripa wicked problems

En checklista för att samverka och kompromissa utan egen agenda

  • Insikt om att vi måste göra det tillsammans, egna agendor är förbjudna
  • Insikt om att vi måste tillåta och våga samverka och samskapa
  • Insikt om att vi behöver innovativa sätt att både tänka och agera
  • Insikt om att vi behöver klara av att kompromissa
  • Insikt om att vi behöver använda det som finns till buds

Använd det du har tillgång till – ett bricolage för att lyckas

Våra resurser av många slag kommer att bli mindre och för att lyckas blir ett bricolage avgörande, dvs att använda det man har tillgång till. Ordet kommer från franska bricolage som betyder tusenkonstnär eller ”gördetsjälvare”. Vi ser det redan idag i olika DYI-koncept som dyker upp på våra mötes- och handelsplatser och de kompromisser som möjliggör deras tillkomst.

Dagens samhällsutmaningar kanske inte alla kan lösas med ny teknik och industriella innovationer – utan nu är det människan och samhället som behöver innoveras.

Nya beteenden och förändrade synsätt på konsumtion likväl som vad som ger oss värde i livet. Social innovation kommer att förändra våra platser och utbudet kommer att ställas om efter kommande generationers behov. Mycket behöver ställas om, även i tanke- och arbetssätt. Nu gäller det att lämna gamla föreställningar och bejaka nya tankebanor.

Makten fördelas om

Det är stor skillnad att fråga medborgaren eller hyresgästen i en enkät jämfört med att involvera dem genom medskapande och beslut. Det kommer att utmana professionerna och suveräniteter som företräder det offentliga samt fastighetsägare. Det kräver också ett nytt ansvar från de som involveras. Medborgarens klagan och kravställande behöver övergå till egen medverkan och bidrag till utvecklingen.

Allting har sin tid

Många är de projekt som kanske inte skulle kunnat genomföras om man frågat. Hade taxiförarna i New York lagt fram förslaget att stänga av Broadway vid 42nd Street? Hade Steve Jobs iPhone tagits fram om man frågat användarna i början av millenniet? Skillnaden på hur man driver processer för 20 år sedan och idag är intressanta att reflektera över. Att anamma och låta det nya ta plats är nu viktigare än någonsin, låt krafterna få spelrum och bidra med din kunskap och klokskap. Social innovation behövs för nästa generations platsutveckling.

 

Lästips: socialinnovation.se
Lästips: RETHINK – en Placebranderspaning från Borås av Helena Ranmo

 

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in