Hur blir din plats mer attraktiv?

Svaret på den frågan hittar vi i hög grad hos barnen och ungdomarna på din plats.

Har du väckt platspassionen hos ungdomarna på din plats?

Den medelstora staden med runt 100 000 invånare ökar i attraktivitet bland unga. I takt med ökad trångboddhet och högre priser minskar storstaden i attraktivitet. Vid sidan om den här utvecklingen har vi en rad mindre städer och platser som kämpar för att vara attraktiva för invånare, besökare och företag. Svaret på deras fråga hittar vi i hög grad hos unga människor.

På de här mindre platserna samlas man i olika forum för att diskutera stadskärnans framtid, näringslivets utveckling, utveckling av evenemang, landsbygdens utveckling och platsens attraktionskraft. Kanske har du varit med på ett sådant möte? Vände du dig om i rummet och funderade på vilka som var där? Högst troligt var medelåldern relativt hög. Det är ett bekymmer när vi vill göra vår plats attraktiv för inflyttning. Det är nämligen enligt professor Charlotta Mellander i åldern 18-35 år vi flyttar som mest. Så ska du utveckla en attraktiv plats för inflyttning behöver du ha de unga personernas glasögon på dig och du behöver ha unga personer med i platsutvecklingen. Ja, gärna då personer just i åldern 18-35 år, men jag tror att vi behöver väcka en platspassion redan i yngre åldrar.

Ungdomsdriven platsutveckling som bubblar

”Jo, men det ligger i sakens natur att hata sin hemort som ungdom och bara vilja därifrån” säger vi då. Jag har själv sagt så. Men funderar på om det måste vara precis så. Jo, självklart ska vi uppmuntra unga människor att se världen och upptäcka många platser, det ligger i sakens natur att det är ett starkt flyttflöde efter gymnasieåldern från vår plats.

Men, har vi faktiskt ett ansvar att innan de eventuellt beger sig från vår plats, väcka en platspassion och skapa en förståelse för hur vi alla kan vara med och påverka utvecklingen på en plats? Och att bära med sig en stolthet för vår plats ut i världen. Och på köpet få en platsutveckling som präglas av ungas perspektiv. En platsutveckling som bubblar, bryter nya banor och tänker nytt – oavsett om det handlar om att skapa ett nytt evenemang, att känna sig trygg eller bygga en ny stadsdel.

Jag tror att vi behöver ta oss till de unga personernas arenor. Jag tror att vi behöver utbilda inom platsattraktivitet och skapa en diskussion kring vad som gör en plats attraktiv. Jag tror att vi behöver väcka en lust kring platsstolthet. Att hur jag pratar om min plats med mina kompisar (oavsett kanal), faktiskt påverkar bilden av platsen.

Låt unga ta ansvar

Jag tror vi behöver få ungdomar att förstå att de kan göra skillnad – vill du att saker ska hända på platsen, så kan DU vara med och förverkliga det. Jag tror att vi behöver våga ge ungdomar ansvar. Att de inte ska falla in i ”nånannanismen” som är alldeles för utbredd på många håll i alla åldrar, det vill säga att jag kan gnälla och önska lite här och har jag tur så fixar någon annan det. Vi behöver visa att om vi vill se något hända på platsen så kan vi själva ta tag i det. Jag är också helt övertygad om att många ungdomar är beredda att hugga i och ta stort ansvar för platsutveckling bara vi i vuxenvärlden visar att det är möjligt och hjälper till att skapa förutsättningar.

Jag vet att det sker många fantastiska initiativ runt om i landet i den här andan – som Youth up North som skapar en mer levande landsbygd för unga, Unga tar ordet i Falköping och Young Wheels i Kramfors som kretsar kring aktiviteter för motorburen ungdom. Men jag tror att det finns många platser som behöver levla upp i det här arbetet.

Så, om du inte redan gör det, ut och väck platspassionen. Ta inte för givet att alla vet hur en plats attraktionskraft fungerar eller hur en plats utvecklas. Utbilda, samtala, utmana och våga ge ansvar och släppa kontrollen. Platsen är det vi alla har gemensamt och ungdomarna är de som längst ska leva med det vi utvecklar idag, så väck platspassionen och gör dem till en del av platsutvecklingen. Du kommer dessutom ha väldigt roligt på vägen!

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in