Kluster som verktyg i platsmarknadsföring

Marcus Andersson på Tendensor beskrev på Stora Attraktionsdagen 2012 i Helsingfors sin studie ”Cluster Branding and Management – A Handbook on Cluster Brand Management”.

Ett träffande konstaterande från Tendensors sida är att produkter är väldigt lika varandra och därför marknadsför sig unikt för att skapa särskiljare gentemot liknande produkter. Platser däremot är i stor utsträckning unika men marknadsför sig på ett väldigt likartat sätt. Att arbeta med kluster är ett sätt att stärka sin unikitet och sina särskiljare. Några platser har lyckats väldigt väl i sitt strategiska arbete med att skapa och utveckla kluster att också använda i marknadsföringsarbetet.

Finnish Cleantech Cluster
Som exempel tar Marcus bland annat Finnish Cleantech Cluster som består av fyra regioner: Kupio Region, Lahti Region, Oulu Region, Uusimaa Region. Varje region har sina egna specialiseringar inom cleantech. Inom platserna finns också ett antal individuella företag som kan använda klustret och sätta sig själva i ett sammanhang när de marknadsför sig utomlands. Inom framgångsrika kluster samarbetar privata, offentliga aktörer och akademi.

Talangutbyte inom Life Science
Ett annat exempel är ett Life Science-kluster i Södra Sverige och Danmark vid namn “Medicon Valley Alliance”. Klustret innehåller bland annat ett internationellt utbyte där talanger erbjuds att åka iväg till Boston under ett par år med förhoppningen att de ska komma tillbaka med ny kunskap och nya nätverk. Ett enligt mig väldigt modernt och modigt sätt att koppla ihop sig med världen i ambitionen att vara en talangmagnet. Min starka tro är att det är de uppkopplade internationella platserna som kommer att lyckas i framtiden.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in