Konferensen Destinationsutveckling 26-27 januari

destinationsutveckling

Den 26-27 januari arrangerar Teknologisk Institut tvådagarskonferensen Destinationsutveckling. Tillväxtverket finns på plats och en rad talare med olika infallsvinklar på besöksnäring och destinationsutveckling. Under dag 2 talar bland andra Helena Nordström på Placebrander om digital platsmarknadsföring.

Se hela programmet och boka din plats här!

Leave a Reply