Landsbygdstrender 2017 enligt Simon Jonegård

Simon Jonegård brinner för landsbygden och för samspelet mellan stad och landsbygd. Vi var nyfikna på trenderna inom det här området och bytte några ord med Simon.

Till vardags jobbar Simon på Jönköpings kommuns näringslivsavdelning med uppdraget att utveckla landsbygderna och deras bidrag till en hållbar utveckling av hela Jönköpings kommun. Uppgifterna spänner från utbyggnad av bredband till lokalproducerat på restauranger.

Vad är de hetaste trenderna kring samspelet mellan stad och landsbygd?

1. Mentala gränser suddas ut
De mentala gränserna mellan städer och landsbygder håller i vissa delar av landet äntligen på att suddas ut. Exempelvis flyttar produktionen av mat in i staden igen, genom olika former av stadsodling. Och försäljning av produkter flyttar ut i allt större utsträckning till gårdsbutiker.

2. Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter
Bredbandsutbyggnaden och teknikutvecklingen kommer än mer att leda till att den geografiska tankemodellen centrum och periferi försvinner.

3. Behov av ny typ av talang
Landsbygdernas produktion och företagande håller på att gå från low-tech till high-tech. Behovet av hållbart producerad mat och andra råvaror från landsbygderna kommer att öka explosionsartat, liksom naturturism. Detta tillsammans tror jag kommer att leda till att intresset för att bo och jobba i landsbygderna snabbt kommer att öka bland yngre människor.

Du jobbar med Jönköping. Hur ser Jönköpings unika tillgångar ut?

Hjältarna
Människor som driver företag och på olika sätt engagerar sig lokalt är givetvis vår största resurs. Jag ser framförallt jordbrukarna och skogsbrukarna som vår kommuns stora hjältar. Utan jordbruket försvinner alla viktiga matråvaror och lokala matupplevelser liksom landskapets vyer och biologiska mångfald. Utan skogsbruket kan vi inte klara omställningen till en biobaserad ekonomi.

Världsarvet
Just det småskaliga brukandet var också en av huvudanledningarna till att Unesco utsåg Östra Vätterbranterna till ett av världens drygt 600 biosfärområden – vilka är levande världsarv där man samverkar kring hållbart nyttjande av de lokala resurserna.

De naturliga arenorna
Det varierade landskapet kring Jönköping är också unika arenor för olika typer av idrottsevenemang och friluftsaktiviteter, allt från mountainbiketävlingar med hänförande vätterutsikter till pilgrimsvandringar i gamla kulturbygder.

Har du något tips till andra platser som vill jobba med ett gott samspel mellan stad och landsbygd?

Jag tror att det ett ökat utbyte mellan urbana och rurala företagare skulle kunna snabba på omställningen beskriven ovan. För att uttrycka det enkelt: landsbygderna behöver kunskap om hur tjänster och produkter paketeras och marknadsförs, städerna behöver lokala råvaror. Och för ett sådant utbyte behövs dynamiska mötesplatser.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in