Investera i Malmö

Malmö stad bjuder in investerare till sitt miljöarbete

Malmö till Londonbörsen

Malmö stad är på offensiven i arbetet med att förvandla Malmö till en hållbar stad. Redan år 2030 ska staden till hundra procent försörjas av förnybar energi. För att lyckas krävs omfattande investeringar. Därför ger sig nu Malmö stad ut på Londonbörsen med gröna obligationer. Investerare kan nu placera kapital i Malmös miljöarbete.

Obligationerna på 1,3 miljarder kronor motsvarar cirka 13 procent av Malmö stads totala upplåning. Malmö stad har för närvarande en grön investeringsportfölj som uppgår till drygt 3,7 miljarder kronor.

Av FN:s sjutton globala mål i Agenda 2030 förväntas de gröna obligationerna framförallt kunna bidra till att uppfylla nio. Obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten

Investerare som deltog i den första gröna emissionen var Danske Bank A/S, KPA Pension, Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, Nordea Bank, Spp fonder, Alfred Berg, Andra AP-fonden, SBAB, Länsförsäkringar Västernorrland, Ikano Bank, Länsförsäkringar Jönköping och Ikano Bank AI Pension.

– Vi är en stad som vill ligga i framkant, vara modiga och driva utvecklingen framåt. Arbetet med gröna obligationer möjliggör för staden att både förstärka och synliggöra hållbarhetsarbetet ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Läs mer här

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in