Sätt upp en hylla!

Fem tips från Cora & Petra på Medskapandebyrån och Studio Strössel

Platsutveckling: 5 tips från Cora & Petra på Medskapandebyrån

Cora Karlsson och Petra Åhl har arbetat med många olika beståndsdelar av platsutveckling genom Medskapandebyrån i Gällivare. Här är fem tips från dem till dig som arbetar med platsutveckling:

1. FOKUSERA PÅ DRIFTEN

För hållbar platsutveckling så ser vi att det är viktigt att från start fokusera på den långsiktiga driften av platsen. Vem/vilka ska äga och/eller förvalta resultatet och platsen över tid. Dessa personer och organisationer behöver involveras så tidigt som möjligt. De behöver ses som beställaren av resultatet och deras krav på platsen och dess drift behöver tas hänsyn till.

2. KARTLÄGG BEHOV

Platsutvecklingen behöver utgå ifrån både uttalade och outtalade behov. Kartläggning av behov görs tillsammans av tilltänkta målgruppen och gärna genom att praktiskt nyttja platsen innan den är färdigutvecklad.

3. LÄGG TID PÅ MOBILISERING

Mobilisering av intressenter är A och O i den inkluderande och hållbara platsutvecklingen. Tiden och engagemanget som krävs för mobiliseringen av flertalet människor och organisationer är något som betalar sig i det långa loppet genom att det förenklar anskaffandet av resurser i den framtida driften. Genom mobiliseringen aktiveras människor till att bli innehållsskapare och marknadsförare av platsen.

4. INVOLVERA ALLA SEKTORER

Tillsammans är vi starkare. Kort och gott. Alla sektorer har olika men viktiga resurser som är till nytta för de allra flesta platser. Fundera på vilka olika nyttor varje sektor kan tillföra den plats som ska utvecklas samt vilken nytta som skapas för dem.

5. SÄTT UPP EN HYLLA

Genom medskapande så bygger du ett värdefullt socialt kapital just där du bor och verkar. Samverkan byggs genom att praktiskt göra saker tillsammans.

 

-> Här kan du läsa vår publika spaning på Medskapandebyrån och projektet Studio Strössel.

-> Här kan du läsa mer om Medskapandebyrån i Gällivare 

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in