Inspireras av Hej främlings initiativ Hej granne

Projekt för social hållbarhet ska skapa lokal stolthet

Framtidens attraktiva platser är välkomnande och inkluderande – här tinas kallprat upp och blir till varmprat och utanförskap blir till innanförskap. Vi har intervjuat Hej främling för att ta reda på hur de arbetar för att skapa trygga och välmående platser.

Vad är en främling? Enligt den ideella föreningen Hej främling är det en människa du ännu inte har mött – vilket då också kan vara en potentiell vän. Människor är flockdjur. Vi har ett behov av att veta att det finns människor runt omkring oss, att vi inte är ensamma. Vetskapen om att det finns någon att vända sig till om något skulle hända skapar trygghet. Men hur får vi främlingar att faktiskt börja prata med varandra? Att öppna upp sig och att dela med sig?

Vi ville veta mer och ställde några frågor till Emma Jangö och Sinem Yilmaz Asplund från Hej främling. De arbetar varje dag för att skapa inkluderande platser där människor ska mötas. Med drivkraften att minska ofrivillig ensamhet och att främja lokal stolthet skapar deras insatser förutsättningar för människor att knyta nya vänskapsband.

Människans påverkan på platsens utveckling

Vad gör du i din vardag? Får andra vara med?

I vår senaste trendrapport diskuteras teman som bygemenskap, hyperlokala platser och social resiliens. Vi lyfter fram vikten av att skapa trygga och välkomnande platser där både boende och besökare känner sig som en del av gemenskapen. Byn står som förebild för hyperlokala sammanhang där enkelheten i att säga hej och se varandra spelar en central roll i relationsbyggandet.

Under 2021 lanserades pilotprojektet Hej granne i Torvalla som ett steg i att stärka platsens identitet som ett tryggt och attraktivt bostadsområde. Hej främling öppnar upp för att få fler att bjuda in sina grannar och närboende till de aktiviteter som redan görs i vardagen. Det kan vara allt från promenader till yogapass och trädgårdsodling – så länge aktiviteten är i, eller i närheten av, bostadsområdet och inte medför några dolda avgifter. Tack vare att det är de boende som är drivande i aktiviteterna så fortsätter gemenskapen att frodas även efter Hej främlings insatser. 

Projektet i Torvalla håller nu på att avslutas och effektmätningar görs för att se hur projektet har påverkat känslan på platsen. I resultatet ser dem att de nya gemenskaperna har bidragit till ökad trygghet för de boende. Hej främling gör årligen nationella effektmätningar som visar att hela 85% av deltagarna anser att de har hittat en vän för livet. Och trots att det inte är något som Hej främling arbetar aktivt för – så har hela 25% av deltagarna hittat ett jobb genom sitt nya nätverk. Efter goda resultat och en ökad upplevd trygghet i området appliceras nu konceptet på fler platser runt om i Sverige, och näst på tur är Skellefteå.

Fyra metoder flätas samman till hej-metoden

För att säkerställa inkluderande, effektiva och användardrivna utvecklingsprocesser arbetar Hej främling utifrån fyra olika metoder. 

ABCD

ABCD står för Asset Based Community Development och är en metod för hållbar samhällsutveckling. I Sverige är Hej främling bland de första att jobba enligt ABCD-metoden. Metoden bygger på ett starkt inkluderande arbetssätt och utgår helt och hållet från de drivkrafter som finns i en viss grupp eller community. Här används platsens egna resurser och människors förmågor som grund för utveckling.

Design Thinking

Till skillnad från traditionella problemlösningsmetoder där man analyserar och sedan drar slutsatser, så är Design Thinking en praktisk metod där man testar sig fram. Det handlar om att sätta sig i mottagarens skor och att våga prova nya lösningar för att ta sig framåt.

Credible Messengers

För att skapa trovärdighet behöver vi möta människor där de är. Genom att hitta ambassadörer som antingen har en anknytning till platsen eller människorna bygger Hej främling sina insatser på tillit och trovärdiga förebilder.

Den tredje platsen

Den tredje platsen utgör en arena som varken är arbetsplatsen eller hemmet, där samhörighet byggs, mångfald omfamnas och innovation främjas. Det är sociala mötesplatser och kan bland annat vara ett gym, bibliotek eller café.

 

Hej granne utgår från det engagemang och de tillgångar som finns i bostadsområdena. Tillsammans vill vi på ett hållbart sätt skapa en bättre gemenskap och trygghet genom aktiviteter som de som bor här bestämmer.

 

– Sinem Yilmaz Asplund, regional koordinator på Hej främling.

 

 

Någon annan som också understryker vikten av gemenskap och daglig interaktion är Lina Zackrisson i hennes bok “Grannskapsrevolutionen”. Enligt Zackrisson kan en daglig kontakt med de närmsta grannarna generera en ökad livskvalitet – motsvarande en löneförhöjning om cirka 700 000 kronor per år. Att ta fram modeller, processer och verktyg som kan implementeras i olika delar av samhället för att möjliggöra möten blir därför en viktig pusselbit i framtidens platsutveckling. 

Människor har en avgörande roll för att skapa välmående platser. Tunna band behöver utvecklas till starka band och som platsutvecklare eller fastighetsägare kan du bidra till den utvecklingen. Det gör du genom att vara en medskapare av den tredje platsen, men också genom att ta på dig invånarnas glasögon när du platsutvecklar.

 

Vill du veta mer? Läs mer om Hej främling här.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in