Live and work anywhere

Airbnb vill utveckla hållbar infrastruktur för distansarbetare

Remote work hos Airbnb

Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende över hela världen. Airbnb är också en arbetsgivare som precis som många andra arbetsgivare arbetar med att hitta sätt som fungerar bra för sina anställda post pandemi.

Hållbar infrastruktur för remote workers

Företaget vill utveckla hållbar infrastruktur för medarbetare som vill arbeta på distans. Som ett steg i det satsar Airbnb på tydliga förhållningssätt kring remote work och partnerskap med destinationer som gör det enklare att arbeta på distans. Dels för att skapa bra förutsättningar för de egna medarbetarna att arbeta platsoberoende men även för att destinationer ska arbeta mer med att anpassa sig för människor som vill arbeta remote.

Fem punkter att förhålla sig till för remote work på Airbnb

När det gäller sina egna medarbetarna har Airbnb tagit fram ett ramverk med fem grundläggande punkter att förhålla sig till:

  • You can work from home or the office
  • You can move anywhere in the country you work in and your compensation won’t change
  • You have the flexibility to travel and work around the world
  • We’ll meet up regularly for gatherings
  • We’ll continue to work in a highly coordinated way

 

“We want to hire and retain the best people in the world (like you). If we limited our talent pool to a commuting radius around our offices, we would be at a significant disadvantage. The best people live everywhere, not concentrated in one area. And by recruiting from a diverse set of communities, we will become a more diverse company. “

 

Airbnb co-founder and CEO Brian Chesky i ett mejl till företagets medarbetare

 

 

Företaget har skrivit partneravtal med flera destinationer och har lyft fram 20 av dem som extra bra. Grundläggande kriterier för att bli partner är att destinationerna har visum-möjligheter som gör det enkelt, att en rimlig levnadsstandard ska vara prisvärd och att det finns bra kommunikationer och uppkoppling. Bland destinationerna som lyfts fram som partners hittar vi Tulsa – som vi på Placebrander lyfte i en remote-spaning innan pandemin.

 

Här kan du läsa mer:

CEO Brian Cheskys mejl till kollegorna på Airbnb med instruktioner kring hur det fungerar
Live and work everywhere – partner up: här kan man ansöka om partnerskap
Airbnb partners hittar du här
Airbnb lägger till Kapstaden till sina partnerdestinationer

 

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in