Konsulttjänster

Placebrander erbjuder konsulttjänster inom platsmarknadsföring, platsutveckling och besöksnäring. Oavsett om ni har kommit långt eller precis börjat med ert arbete så kan det vara värdefullt att få inspiration, kunskap och vägledning utifrån.

Exempel på sådant Placebrander kan bidra med

 • Planera och leda workshops
 • Strategiskt bollplank
 • Framtagande av varumärkesplattform
 • Pressresor
 • Besöksnäringsprojekt
 • Utvärdering projekt
 • Projektledning
 • Second Opinion
 • Framtagande av marknadsplaner
 • Utarbeta marknadsföringskampanjer
 • Genomföra marknadsföringarbete

Hör av dig till anna@placebrander.se, 076-238 44 40 eller helena@placebrander.se, 0702-77 67 00

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left