Attraktiv studieort

Hur kan Jönköping University arbeta med platsens attraktionskraft i rekryteringen av nya studenter?

Attrahera fler studenter till Jönköping

Foto: Heineviks flygfoto

Marknadsavdelningen på Jönköping University har insett att det inte räcker att högskolan och dess utbildningar är attraktiv. Även Jönköping som plats måste framstå som intressant för någon som ska välja högskola. För att ta nästa steg i sitt arbete med att attrahera fler studenter, anlitades Placebrander.

 

Workshop

Vad är unikt med Jönköping som studieort?

Foto: Patrik Svedberg

Under en workshop lade vi grunden och beskrev vad som är viktigt att tänka på vid arbete med platsmarknadsföring. Vi pratade trender och beteenden bland dagens unga generation. Därefter delades marknadsavdelningen in i grupper och fick fundera över vad på platsen som verkligen är unikt och utmärker Jönköping. De fick koppla det till både trender och marknadsaktiviteter som de gör.

Idébank

Nya sätt att locka fler studenter

Utifrån detta arbetades det fram ett stort antal idéer på vad de kan göra i framtiden för att marknadsföra både platsen och högskolan. Resultatet av workshopen blev en idébank och en kunskapsgrund för att hitta nya arbetssätt i framtiden.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left