Stolthet, rykte och platsutveckling

Kärleken till en stadsdel

Platsutveckling av stadsdel

Vi fick uppdraget av en kommun att hjälpa dem ta nästa steg med en stadsdel. Stadsdelen är ett så kallat miljonprogramområde med utmaningar kopplat till rykte och attraktivitet. Vårt uppdrag var att ta fram fakta kopplat till bilden av platsen, både bland kommuninvånare totalt sett och invånare i stadsdelen. Men också att ta fram ett underlag kring vad både kommuninvånare och invånare i stadsdelen vill se för utveckling på platsen i framtiden. Utifrån detta ville kunden ha både en rapport av vad vi kom fram till och en strategisk rekommendation i arbetet med platsutveckling i framtiden. Vi genomförde följande insatser.

  • Inläsning av befintliga rapporter
  • Enkät till kommuninvånare
  • På-plats-intervjuer med boende i området
  • Telefonintervjuer med företagare i området
  • Fokusgrupp med ungdomar
  • Workshop med representanter från olika delar av samhället

Allt presenterades i en rapport där vi tydligt ser att bilden bland invånare i stadsdelen och bilden bland boende i andra kommundelar skiljer sig kraftigt åt. De som bor i området är mycket mer positiva, och utifrånbilden är oförtjänt negativ. Utifrån all datainsamling pekade vi ut områdets primära tillgångar samt tog fram en önskad positionsförflyttning som kan åstadkommas genom framförallt platsutveckling. Vi föreslog ett tydligt mål att ena krafterna kring. Samt arbetade fram 6 strategiska områden att arbeta med i den fortsatta utvecklingen.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left