Bygemenskaper och nav för Sveriges import och export

Med våra 61 byar och 21 stadsdelar i internationell storstadsregion möter småskalighet storstadspuls. I varje krok av vår bygd finns platser som är mer än bara geografiska koordinater. 10% av Sveriges import och export flödar genom Trelleborgs hamn som ger platsen en internationell prägel.

Platsvarumärket Trelleborg

Vi fick uppdraget av Visit Trelleborg och Trelleborgs kommun att leda en platsattraktionsprocess och ta fram en platsvarumärkesstrategi. Arbetet löpte under ett halvårs tid och bestod av följande delar.

Nulägesanalys
Nationell attitydundersökning, lokal attitydundersökning, medieanalys, analys av befintliga rapporter och strategier

Samskapande
Workshop: mål och målgrupper, workshop: position, tillgångar, egenskaper, digital medborgardialog, kommunmedarbetarenkät, workshop med politiker, fokusgrupp med besöksnäringsaktörer

Framtagande av platsvarumärkesstrategi
Strategiarbete, presentationer och förankringsarbete, revideringar

Resultatet ska användas som en enande kraft när kommun, näringsliv, föreningar och invånare gemensamt ökar attraktionskraften kring Trelleborgs kommun som geografiskt område. Nedan får du en glimt av resultatet.

Platsens historia

Människor har sökt sig till Trelleborg sedan stenåldern. Det geografiska läget och rika naturtillgångar har betytt såväl medgång som motgång. Under medeltiden var platsen en blomstrande knutpunkt i Östersjön, där Hansans tyska handelsmän bytte salt mot sill. Med industrialiseringen tar Trelleborg ett stort steg in i framtiden. Hamnen byggs, järnvägen dras och förbinds med Tyskland. Industrierna blomstrar, Trelleborgs roll som industristad blir tydlig. Trelleborg spelar också stor roll i 1900-talets oroliga Europa. För ett otal människoöden blir staden första mötet med en ny framtid i Sverige. En historia som upprepades under flyktingvågen 2015. Trelleborgs strategiska läge och attraktiva kustliv följer med platsen in i framtiden. Trelleborgs hamn är ett fortsatt viktigt nav i Sveriges import och export och flytten åt sydost är påbörjad. Där hamnen tidigare legat byggs Trelleborgs nya Sjöstad, med plats för nya livsdrömmar.

Språngbräda till ett liv av kontraster

Vår plats har alltid andats industriell kraft, med logistik och spedition som pulsen i dess utveckling. Trelleborg är en del av en innovationstät region och har både Malmö och Köpenhamns puls inpå knuten.

Platsens profilområden

Havet och hamnen

Sjöstaden, välmående och nav för svensk import och export

Trelleborg hade inte funnits om det inte vore för läget vid havet. Det maritima arvet är ständigt närvarande. Att Söderslätt en gång låg under havsytan har gett den dess bördiga jordar och förutsättningar för odling och matproduktion.

Cirka 10% av svensk import och export går via Trelleborgs hamn. Världens största järnvägsfärjor trafikerar hamnen till och från kontinenten. Från hamnen drivs även persontrafik till Rostock, Travemünde, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda.

Men havet handlar inte bara om logistik, pengar och produktion. Havet är också livskraft och energi som ger lycka och livskvalitet. I och med flytten av hamnen skapas nu förutsättningar för nya stadsdelar att växa fram, där stad möter hav. Stora delar av Trelleborgs kommun ligger längs kusten och här hittar vi mysiga byar och utflyktsmål där Smygehuk, Sveriges sydligaste udde, är den mest kända.

Industri och hållbarhet

Sveriges största tomatodling, vätgas och omtanke

Vår plats har alltid andats industriell kraft, med logistik och spedition som pulsen i dess utveckling. Trelleborgsindustrins fader Johan Kock tog i seklets början initiativ till en lång rad industrier i Trelleborg, t ex Trelleborg AB, Akzo Nobel Inks och DUX.

Här har fler globala aktörer som Flint Group  och Nordic Plastic Group sina rötter. Nordic Greens, Sveriges största tomatodlare, utmärker sig som en nyckelaktör för svensk tomatproduktion.

Vi är med och skapar grönare möjligheter, där vätgasproduktion är en av nycklarna till vår fortsatta utveckling. I öster växer Business Center Trelleborg fram, där nya innovativa företag kopplat till vätgas och logistik redan börjat slå ner bopålarna.

Den sociala hållbarheten är central i vårt samhällsbygge. I framtiden tänker vi inte bara på teknisk infrastruktur, utan också på kulturell och social infrastruktur där vi månar om varandra.

Malmö och Köpenhamn

Karriärmöjligheter i en större arbetsmarknadsregion och närhet till storstadspuls

På bara 30 minuter öppnas dörrarna till Malmös pulserande hjärta. Och när längtan efter något ännu större blir oemotståndlig, är Köpenhamn bara en timmes resa bort. 

Trelleborg är en del av en kunskapsdriven och innovationstät region, med flera universitet, inkubatorer och stora forskningsanläggningar. Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa runt 145 000 studenter och doktorander.

I Trelleborg smyckas vår vardag av havets lugn och den lilla stadens charm, och kan kryddas med storstadspuls. Och i vårt moderna arbetsliv där flexibiliteten ökar, blir vår lilla plats en språngbräda till ett liv av kontraster. Här finns inte bara arbete och boende, här finns en möjlighet att skapa ett unikt liv där småstaden möter storstadens intensitet.

Bygemenskap och upplevelsenäring

61 byar och 21 stadsdelar

Våra 21 stadsdelar och 61 livskraftiga byar blir arenor för intima kulturevenemang, där bykänslan är en tråd som väver samman människor och platser. I varje krok av vår bygd finner du platser som är mer än bara geografiska koordinater. 

Livskraftiga byar och levande stadsdelar som frodas av passionsdrivna entreprenörer. I bygemenskapen finner vi inte bara tradition och historia, vi skapar tillsammans en framtid där varje individ, oavsett ålder, kan känna att de gör skillnad.

”Trots globalisering så lever de allra flesta sitt liv lokalt. Det lokala är ofta mer angeläget, påtagligt och engagerande. Städer vill i framtiden ha mer av de ingredienser som normalt finns i en by – det trygga, engagerade och gemensamma. Förmågan att säga hej och att se varandra. Bygemenskap är hetare och viktigare än någonsin.”
Helena Nordström, Placebrander

Besöksnäringens strategiska roll

En utpekad målgrupp för inflyttare är ”Kustdrömmaren”, som eftersträvar ett bekvämt liv med fokus på familj och välmående, samtidigt som de värdesätter närheten till storstadens utbud och karriärmöjligheter.

Strategin understryker också sambandet mellan att vara en attraktiv plats för besökare, invånare och näringsliv. Besöksnäringen är avgörande för att locka turister och nya invånare, men även en förutsättning för att invånarna ska trivas och för att locka företag och talanger till platsen.

Platsens egenskaper

Energisk

Det är något med energin i Trelleborg. Framtidstron, idéerna och engagemanget. Något i kontrasten mellan den stilla, blekrosa, varma sommardagen på Söderslätt och den stormiga, ruffa vinterdagen vid havet. Men också kraften i människorna.

Kontinental

I Trelleborg flödar en kontinental atmosfär med ständigt pågående rörelse av människor och språk. Här knyts band till grannländerna genom Tysklandsfärjorna och Öresundsbron, vilket ger staden en unik dansk-tysk-svensk prägel.

Småskalig

Här är livet i takt med den skånska myllan, där fötterna vilar stadigt och tryggt. I en orolig värld söker människor efter det småskaliga, det stabila och handfasta. Småskaligheten återspeglas i varje stenlagd gata och varje småprat över trädgårdsstaketet.

Bygemenskap med storstadsrytm

Ett löfte som visar vägen

Havet och hamnen, industri och hållbarhet, Malmö och Köpenhamn, bygemenskap och upplevelsenäring. Vi har mycket att vara stolta över. När vi platsutvecklar och berättar om platsen ska vi ha våra styrkor klara för oss.

Vi har också vårt löfte, starka bygemenskaper i stad och på landsbygd, ringande i våra huvuden. Här ska urbant och ruralt på riktigt samspela. Här blir du en del av en eller flera gemenskaper. Här jobbar vi för att utveckla trygga platser med starka sociala band. Här är det enkelt att få hjälp i etableringsfrågor. Här kan dina anställda leva ett gott liv. Här är vi lösningsorienterade och tar hjälp av varandra. Här har vi ett gott värdskap och säger hej. Här finns många hyperlokala sammanhang att besöka.

Bygemenskap är något som är bortom stadsgeografi och landskapskartor – det är en värdegrund, en känsla, något geniunt och ärligt. Trelleborg sätter bygemenskaperna i förarsätet in i framtiden.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left