Den digitala destinationen

Helsingborg i sociala medier

Strategi sociala medier, Visit Helsingborg

Foto: Lotta Wittinger

Visit Helsingborg behövde uppdatera sin strategi för sociala medier. Vi anlitades tillsammans med Toxic Interactive Solutions för att utföra uppdraget. Vi på Placebrander stod för trendspaning, projektledning, benchmark och expertis inom platskommunikation. Toxic för den senaste expertkunskapen inom arbete i sociala medier.

Foto: Studio-e

Visit Helsingborgs uppdrag är att stärka destinationens attraktionskraft. De arbetar med både destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring. De styr ett antal kanaler där målet är att generera besök till Helsingborg med omnejd. Deras strategi för sociala medier hade ett antal år på nacken, och vårt uppdrag var att utveckla och förnya den utifrån dagens medielandskap.

 

Så gick vi till väga

  • Inläsning av befintlig strategi och övriga strategidokument, såsom verksamhetsplaner och destinationsstrategier.
  • Sammanställning av trender. Vi arbetade fram beskrivningar av ett antal trender som är viktiga att ta hänsyn till när man vill kommunicera destination digitalt på 2020-talet.
  • En digital workshop med kundens arbetsgrupp. Vi jobbade igenom behoven och diskuterade kundresan. Vi pratade om innehållsstrategi och lämpliga nyckeltal. Hela workshopen inleddes med att lyfta blicken och titta på trender och hur andra destinationer jobbar i sociala medier.
  • Framtagande av strategi för sociala medier med revideringar och slutleverans.
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left