Tech Pilots – Science Park Mjärdevi

Tech Pilots

Vad kan vi göra för insatser för att bli ännu bättre på att attrahera talanger? Den frågan kom Science Park Mjädevis VD Lena Miranda med till oss på Placebrander. Vi funderade och jobbade fram ett koncept som vi valde att kalla för Tech Pilots. Science Park Mjärdevi har otroligt många spännande bolag, och vår förslag byggde på att välja ut några spännande bolag och hitta ett nytt sätt att sätta rampljuset på dessa. Vi gick ut globalt i en rekryteringskampanj där vi sökte 10 Tech Pilots, som under ett års tid ville följa våra utvalda bolag.

Utvalda Tech Pilots kom från Iran, Kina, Indien och Sverige. Under ett års tid träffades de 4 gånger på plats i Linköping och däremellan följde de och bloggade om sina bolag. Under träffarna genomförde vi workshops där vi blandade Tech Pilots med bolagens anställda. I workshopparna jobbade vi med frågeställningar som hur bolagen kan bli bättre på att attrahera talanger, hur de kan affärsutveckla och hur de kan marknadsföra sig smartare.

Tech Pilots gav deltagande bolag en ökad förståelse för vad som krävs för att de ska vara attraktiva för unga talanger, de fick nya influenser samt nådde via bloggen ut till en ny målgrupp.

Tech Pilots gav deltagande talanger en ökad förståelse för bolagen i Science Park Mjärdevi, värdefulla kontakter och erfarenheter för framtiden.

Tech Pilots Tech Pilots Tech Pilots Tech Pilots
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left