Morgondagens kompetens och mötesplatser

En trendrapport för Science Park Jönköping

Trendrapport: morgondagens kompetens och mötesplatser

Science Park Jönköpings län anlitade Placebrander för att arbeta fram en trendrapport som pekar på skeenden i arbetslivet och bland platser. Resultatet blev en digital trendrapport som kompletterades med ett antal workshops bland kommunerna i  Jönköpingsregionen.

Science park Jönköping trendrapport

 

Vi fick också förtroendet att trendspana på scen i samband med flera större event. Insatsen är en del av projektet Preview som drivs av Science Park Jönköpings län. Finansiärer är Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

"

"Rapporten beskriver på det stora hela generella trender för arbetslivet – alla åldrar och alla branscher. Vi fokuserar dock extra mycket på att förstå den unga generationen, som vartefter de tar större plats på era arbetsplatser också är med och formar framtidens arbetsliv. "

Utdrag ur trendrapportens inledning

Rapporten består av följande sju trender:

  1. Den flexibilitetssökande medarbetaren
  2. Den ansvarstagade arbetsgivaren.
  3. Den hälsofrämjande arbetsplatsen.
  4. Den magnetiska mötesplatsen
  5. Den attraktiva platsen
  6. Den artificiella kompetensen
  7. Den globala rekryteraren

 

Ladda ned rapporten här!

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left