Att identifiera och prioritera mikrodestinationer

Säffle har fokuserat på att arbeta med mikrodestinatinationer

Hur arbetar Säffle med mikrodestinationer?

I Säffle är mikrodestinationer en viktig del av utvecklingsplanen

Foto: Wiksfors Bruk

Säffle har prioriterat att identifiera och arbeta med mikrodestinationer. Vi kände oss nyfikna och ställde några frågor till Caroline Fröling och Helena Karlsson som arbetar med kommunikation, näringslivsutveckling och destinationsutveckling i Säffle.

Hur har ni arbetat med konceptet mikrodestination i Säffle? 

Det hela började med att vi skulle göra en destinationsutvecklingsplan för kommunen, och vi började med att kalla till stormöten, men märkte att det var svårt att få nyckelpersonerna att komma och engagera sig. Vi fick tänka om, och då föddes idén om att dela upp vårt område geografiskt i så kallade mikrodestinationer. Vi fick till en destinationsutvecklingsplan, och lokala handlingsplaner med engagerade nyckelpersoner. Nära är viktigt, helt enkelt.

Vilka är ni som arbetar med det – vilka roller har ni och hur fungerar det?

Det är framförallt destinationsutvecklare tillsammans med näringslivschef och kommunikatör som driver arbetet, men fler funktioner från kommunen bjuds in vid behov.

På var och en av kommunens mikrodestinationer träffas nyckelpersoner bestående av aktörer i besöksnäringen, föreningar och andra eldsjälar minst en gång per år för att gå igenom aktivitetsplanen. Navet i arbetet är just aktivitetsplanen. Aktiviteterna består av allt från gemensamma marknadsföringsaktiviteter till event- eller ledutveckling.

Vad har ni haft för tankar bakom satsningen på mikrodestinationer?

Att närheten trumfar storheten. När vi jobbar med destinationsutveckling är det människor som bor i Långserud eller på Värmlandsnäs som utvecklar platsen, de driver företag och är med i en förening. Det är där allt börjar, och det är där kraften bor. Det är vi som tjänstepersoner som kan tänka helhet, men engagemanget finns  ofta i det lokala.

Vad har arbetet med mikrodestinationer hos er gett för effekt?

Att vi stärker platserna lokalt har, fått effekten att nyckelspelare på de olika platserna närmar sig varandra och börjar se sig som en helhet.

Vad är er definition på skillnaden mellan destination och mikrodestination?


Vi ser gärna hela Säffle kommun som en destination, och då blir en mikrodestination helt enkelt en destination inom destinationen.

Här är tre exempel på mikrodestinationer Säffle identifierat:

Här kan du läsa mer:

Vad är en mikrodestination?
Vad är en nanodestination?

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in