Medskapandebyrån i Gällivare

"Nåja, vad är väl en landsbygdshåla?
Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig, dötrist, tråkig och alldeles, alldeles underbar."

Medskapandebyrån skapar en lite trivsammare håla

Det började med kärlek till platsen. Och med en stark längtan att få utveckla och medskapa med den okonstlade visionen om en trivsammare håla. Det har nu blivit en rad platsutvecklingsinsatser i Gällivare och en Medskapandebyrå som har gått från projekt till stadig verksamhet.

Medskapandebyrån har under uppstarten varit ett projekt som ägts och drivits av Ávki AB och finansierats av Leader Polaris och Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Även Gällivare kommun har varit med som samarbetspartner. Petra Åhl och Cora Karlsson, Ávki AB, från Gällivare formade projektet för att få en plattform för att göra i första hand Gällivare till en bättre plats. De har med hjälp av finansieringen kunnat lägga hela sitt hjärta och en halvtidstjänst var under projekttiden på ett år.

”Nåja, vad är väl en landsbygdshåla? Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig, dötrist, tråkig och alldeles, alldeles underbar.”

 

 

– Vi ville göra något för Gällivare och addera positiva saker till samhället. Vi utgick från tidigare insamlade behov, gjorde vandringar runt stan för att konkretisera och hade idéer om allt från cykeluthyrning till epa-taxi och restauranger och kultur. Vi såg vikten av fler goda mötesplatser, säger Petra Åhl.

 

Studio Strössel – en mötesplats för kreativt skapande

Smak, färg, festlighet och glädje. Och en hyllning till Agda Rössel.

Den första insatsen blev att skapa en central mötesplats för kreativt skapande och kulturella evenemang som exempelvis utställningar. Platsen fick namnet Studio Strössel eftersom den liksom strössel sprider smak, färg, festlighet och glädje. Men namnet inrymmer även namnet Rössel. Agda Rössel var världens första kvinnliga FN-ambassadör. Agda föddes i en banvaktarstuga efter Malmbanan någon mil söder om Gällivare och hade sin skolgång i Gällivare upp till realskolan, innan hon for ut i världen. Skolgången uppmuntrades av lärare som såg hennes kapacitet, vilja och talang. Agda är verkligen en inspirerande person med koppling till Gällivare – Cora och Petra ville att Medskapandebyråns första platsutveckling skulle lyfta henne så därför gömde de in henne i namnet. Dessutom hänger även nu ett vackert porträtt av Agda i Studio Strössels kök, målat av Baqer Hasan. På så sätt hedras minnet av Agda Rössel och uppmuntrar fler att utforska människors möjligheter till kreativt skapande.

– Vi har skapat en ekonomisk förening med styrelse och stadgar och vi har en härlig skara kompetenta och engagerade personer som driver Studio Strössel. Tanken är inte att Medskapandebyrån ska stanna kvar på platserna, utan att vi ska skapa en bärkraft. Det har varit viktigt att ha fokus på långsiktig och hållbar drift, säger Cora Karlsson.

Testmodell för arbete med rastplatser

En annan del i projektet handlade om konceptutveckling för rastplatserna i Gällivare kommun. Det finns 75 stycken och eftersom Gällivare till ytan är en stor kommun är de följaktligen utspridda över ett stort område. Behovet av att kartlägga, rusta upp och hitta driftsformer för dem var stort. Arbetet gjordes i samarbete med kommunen och det var prioriterat att komma i gång snabbt. Att fokusera på att faktiskt börja göra och testa hur dessa rastplatser kunde rustas upp och skötas. Ett område med en handfull samlade rastplatser utsågs. Därefter kallades företag, föreningar och personer i området till en workshop i en av raststugorna för att arbeta fram ett konkret förslag på hur arbetet med inventering, upprustning, skötsel och finansiering skulle gå till. Det fanns ett intresse från byn att sköta om rastplatsen och kommunen gick in med pengar och satte upp ett avtal med intressenterna.

– Vi parade också ihop fritidsutvecklaren på kommunen med en av de företagen som vi arbetade med i ett annat utvecklingsprojekt, Drönarfotografen. Han var i uppstarten med sin verksamhet och vi såg möjligheten att göra drönarinspektioner av rastplatserna och därigenom få en kartläggning av vad som behöver renoveras. Drönarfotografen inventerade skyltning, parkeringsmöjligheter, spång, skick på raststugor. Ja, till och med hur många korvar de kan grilla på grillplatsen gick att se, säger Petra Åhl.

 

Platsinnovationsmodellen, historia och kulturarv

Vikten av platsens historia

Genom hela projektet har kopplingen till platsens historia och kulturarv varit central. Cora och Petra beskriver att när de besöker andra delar av Sverige slås de av att platser är olika bra på att låta platsens historia göra avtryck i upplevelsen. De tycker att det är viktigt att ta vara på och levandegöra platsens historia. Därför har de skapat berättarkvällar med fyra historieberättare – ordförande för hembygdsföreningen, en konstnär, en forskare och en företagare som är duktig på samhällsomvandlingen i Gällivare. Berättarkvällarna avslutades med en fullsatt busstur då alla fyra historieberättarna var med. Effekten blev ökad kunskap och stolthet kring det som är unikt för just Gällivare.

Med inspiration av 100på1dag har det även anordnats en dag med fokus på att gå ut och göra Gällivare vackrare och mer trivsamt. Deltagarantalet var relativt lågt men det var desto fler som kom ut för att titta på vad som skapades. Bland annat skapades en street-art-målning i samarbete med en lokal konstnär, en fastighetsägare och den lokala banken. Därtill arrangerades en matfestival tillsammans med kommunen i syfte att få upp människors ögon för platsen samtidigt som forskaren Minna Eronen från LTU, samlade in människors tankar om platsen. Detta genererade, förutom ett välbesökt event, att flertalet intressenter kontaktade platsägaren för att hitta möjliga samarbeten för restaurang- och caféverksamhet.

Utgår från modell kring platsinnovation

Medskapandebyrån har utgått från platsinnovationsmodellen som är framtagen av forskare vid Luleå tekniska universitet. De har arbetat i ett partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor.

”Platsinnovation handlar om designdriven helhetsutveckling av olika sorters platser, där det skapas innovativa synergier mellan platsens fysiska gestaltning, innehåll av service och aktiviteter, kommunikation med invånare och omvärld, med platsens identitet av historia, kultur, natur m.m. som en röd tråd.”
ltu.se

 

"Vi vill möta människor och göra bra grejer tillsammans"

Medskapandebyrån i framtiden

Medskapandebyrån som projekt är avslutat och de samlade resultaten har presenterats för de största aktörerna i Gällivare som nu gått in som finansierande medskapare. Detta ger medskaparduon möjlighet att skapa en stadig verksamhet inom moderbolaget Ávki. Medskapandebyrån har nu ett grunduppdrag som går ut på att inventera platser med utvecklingspotential, hämta hem externa utvecklingsmedel för platsutvecklingsprojekt, mobilisera resurser, kartlägga och bevaka utlysningar, vara ett projektstöd samt idélabba och kunskapshöja i ett årligt platsutvecklingsevent. Och självklart se till att platser faktiskt kommer på plats.

I framtiden hoppas Cora och Petra att Medskapandebyrån kan växa till fler platser. De brinner särskilt för inlandet och vill gärna sprida kunskap och vara med och utvecklingen av fler platser.

– Vi längtade efter att få vara konkreta och göra saker, som att spika upp hyllor. Inte att vi ska hamna i att prata om allt vi vill göra utan verkligen göra. Och vi har spikat upp hyllor. Men vi har också modell och metoder samt är strukturerade. Vi vill möta människor och göra bra grejer tillsammans. Det är det Medskapandebyrån bygger på, avslutar Cora och Petra.

För dig som är medlem i Placebrander Insikt

Ta del av Cora och Petras handfasta tips till dig som jobbar med platsutveckling.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in