Platsutveckling – den gemensamma nämnaren!

Medskapandebyrån formades av behov och längtan - här är fem tips för behovsinventering

Medskapandebyråns 5 tips för behovsinventering

Om behov och längtan och hur vårt projekt formades med platsutveckling som gemensam nämnare

Vi möttes i en stark längtan. I att utveckla och i att medskapa.  Behoven listades i rasande fart och utan svårigheter. Här i Gällivare behöver vi allt från mötesplatser och aktiviteter, till fler besöksmål, upplevelser och saker som lyfter vår historia. Vi behöver ta vara på människors förmåga, driv och våra olikheter. Vi behöver jobba ihop. 

Vi sorterade, prioriterade, konkretiserade och så fanns den där till slut. Vår vision, så simpel och självklar. Allt det handlar om är att skapa en lite trivsammare håla. Och att ha kul efter vägen.

Vi började göra efterforskningar. Vad fanns där ute om platser och utvecklingsarbete? Luleå tekniska universitets platsinnovationsmodell och platsutvecklingens möjligheter vecklade ut sig framför oss. Platsutveckling var ett verktyg som ju gjorde att vi praktiskt kunde samla oss och arbeta tillsammans. Alla tre parter: ideell, offentlig och privat sektor.

Medskapandebyrån formades och beviljades medel som ett ettårigt projekt . Under året har vi bland annat arbetet med att inventera behov och här kommer 5 tips på olika metoder som du kan prova i ditt arbete.

Studio Strössel

Cora & Petra på Medskapandebyrån

Medskapandebyråns 5 tips kring behovsinventering

Vi mixar designprocesser med projektledningsverktyg och kryddar med entreprenörskap. Vi har en empatisk approach i allt vi gör där vi sätter människor, kultur, historia och planeten i centrum. Vi inspireras och använder oss av exempelvis Design Thinking, Google I Medskapandebyråns Design Sprints och utgår ifrån LTUs platsinnovationsmodell, se bild nedan.

Behovsinventering är en nyckelaktivitet i utvecklingen av en plats och den sker på många olika nivåer. Vi samlar behov på samhällsnivå kontinuerligt för att i vårt arbete kunna väva in funktioner på olika platser som kan möta de samhälleliga behov som uttryckts. Samtidigt arbetar vi med kartläggning av behov i varje enskild plats som utvecklas för att säkerställa att just den platsen får det innehåll och gestaltning som får platsen att flyga.

1. Anta rätt mindset och gör din egen analys:

I behovsinventeringen så gäller det att vara öppen för alla behov som kommer till uttryck och det behövs stora öron, skarpa ögon och ett varmt hjärta. En bra tumregel är att lyssna 80% och prata 20%. Det är också viktigt att förstå syfte och mål och övergripande ramar som du behöver hålla dig till i utvecklingsarbetet. Glöm inte att lyssna på din egen erfarenhet och våga göra en egen analys av vilken utveckling som behövs. Dock utan att fastna i dina egna lösningar.

2. Fokus på långsiktig drift:

För att få en plats som är långsiktigt hållbar och som är levande behöver det finnas människor och organisationer som kontinuerligt skapar ett innehåll på platsen. Behoven hos alla intressenter som ska sköta driften för en plats behöver kartläggas så att smarta lösningar kan tas fram i platsutvecklingsarbetet.

3. Möt målgruppen:

Vem kommer att besöka och/eller verka på platsen som ska utvecklas?  Gräv där du står och använd ditt nätverk för att nå människor i målgruppen samtidigt som du annonserar efter människor utanför ditt nätverk. Fundera igenom på vilket sätt som just dessa människor bäst delar med sig av sina behov. Rannsaka dig själv kritiskt om alla relevanta målgrupper blivit hörda.

 Här är några exempel på lämpliga sätt att inventera behov på:

  • Workshops där vi tillsammans hjälps åt att formulera utmaningar, möjligheter, mål, visioner, möjliggörare och aktiviteter för platsutveckling samtidigt som vi nyfiket lyssnar efter och noterar de behov som uttrycks.
  • Följ upp workshopar och blanda friskt olika sätt där människor kan få komma till tals. Google formulär för enkäter, telefon, mail, enskilda möten mm.
  • Intervjuer av nyckelpersoner- funktioner och -organisationer
  • Utforska diskussioner och feedback på sociala medier och onlineforum för att få insikter om behov och önskemål hos användare på andra platser som liknar den plats du ska utveckla.
  • Skapa och nyttja fokusgrupper. Vi använder oss till exempel av vårt ”Platsutvecklingsråd” som vi har etablerat och som består av Medskapandebyråns finansiärer blandat med engagerade företagare och Gällivarebor.
  • Skapa ett öppet klimat där människor vågar prova sina idéer och vågar uttala lösningar. Idéer och lösningar skapar oftast reaktioner och där går det ofta att identifiera viktiga behov.
  • Var tydlig med hur länge ni kommer att vara i en öppen process där det går att skicka in behov och input.

4. Var på platsen:

Spendera mycket tid på platsen som ska utvecklas och i dess omgivningar. Använd alla sinnen för att få idéer om vilka behov platsen har för att utvecklas. Observera människor när de interagerar med platsen, detta ger dig praktiska insikter.

5. Ta beslut:

Ta beslut så sent som möjligt. Arbeta kontinuerligt med ramarna, riktningen och målet med platsutvecklingen så att du vet när det är dags att ta beslut om vilka lösningar som ska implementeras på platsen.

Läs mer

Sätt upp en hylla och 4 andra tips från Medskapandebyrån.

Medskapandebyrån skapar en lite trivsammare håla

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in