Inspireras av trepartnerskapet i en glesbygdskommun

Låt kommunikationen genomsyra platsutvecklingen. Lyssna, kroka arm och var flexibel.

Platsutveckling med trepartnerskap och kommunikation som ledord

Trepartnerskap och platsutveckling i en glesbygdskommun

En viktig utgångspunkt för Medskapandebyrån i Gällivare är att arbeta med ett trepartnerskap. I all vår platsutveckling involveras det idéella, det privata och det offentliga. Det faller sig naturligt i våra uppdrag och vi tror att det hänger ihop med att vi är en glesbygdskommun.

Arbetet med trepartnerskap gör att vi får ta del av olika perspektiv, förmågor och får en större tillgång till resurser. Det är speciellt värdefullt eftersom vi fokuserar på att bygga långsiktigt livskraftiga platser. Behoven liksom förmågorna och resurserna skiljer sig naturligtvis mycket åt men tillsammans blir det en fin helhet.

Platsutveckla med trepartnerskapets behov i fokus

Den första platsen som vi utvecklade genom Medskapandebyrån var Studio Strössel som är en kreativ mötesplats för produktion och konsumtion av kultur i hjärtat av Gällivare. Inför uppstarten fanns olika behov som utgick från de olika sektorerna och trepartnerskapet.

Vi platsutvecklade för behoven som identifierades. Konstnärer i behov av ateljé och galleri, kreativa föreningar i behov av kurslokal och utställningshall, besöksnäringen i behov av fler centrumnära aktiviteter, handeln i behov av mer liv i centrum, kommunens kulturavdelning i behov av fler lokala scener och rikare kulturutbud samt fler producenter av kultur. Det lade grunden till nyttan som varje aktör nu får av innehållet på Studio Strössel.

Kroka arm

Cora och Petra på Medskapandebyrån krokar arm med Daniel Sonntag, eventsamordnare på Gällivare kommun för att hitta gemensam nytta i samverkandet. Tillsammans med Gällivare kommun skapade Medskapandebyrån den lokala matmarknaden Festival försmak.

Kommunikationen skapar grunden

Kommunikation är det viktigaste för att få till grunden. Särskilt viktigt är kommunikation ur aspekten att lyssna in behov för att kunna skapa nytta. Att bygga en gemensam samhällsnytta och nytta för var och en är avgörande för att aktörer ska vilja engagera sig. Det är viktigt att visa att det är möjligt att bygga samarbete samt berätta vad det är vi ska göra tillsammans och varför det ska göras.

När Medskapandebyrån inleder uppdrag tar vi direktkontakt, bjuder in brett och skapar möten. Vi ser till lyssna med stora öron men samtidigt visa en tydlighet i vad det är vi gör och vad som ska åstadkommas. Vi är inte rädda för att fördela arbetsuppgifter om ägarskapet för vissa uppgifter tydligt uppstår hos särskilda aktörer. Vi ser alltid till att avsluta med att besvara på frågan; vilket är vårt nästa steg och när tar vi det.

Driv, flexibilitet och delaktighet skapar belöningen

Genom ett tydligt driv, ett handfast görande och delaktighet skapar vi gemensamt en rörelse framåt. I en process tillkommer alltid en hel del extra kommunikation per telefon, olika meddelandetrådar och via mejl. Det är mycket planering och det tar ofta tid och det är bra att förbereda sig på att arbetet kräver flexibilitet.

Den största belöningen kommer när de olika aktörerna självmant krokar arm och fyller platserna med liv utifrån sina egna behov, ansvarsområden och förmågor.

Några av Medskapandebyråns lärdomar från arbetet med Studio Strössel:

  • Arbeta med trepartnerskap.
  • Inventera behov och utgå från resultatet. (Läs gärna våra tips om behovsinventering här).
  • Bjud tidigt in till dialog för att lyssna av men också presentera dina tankar och idéer.
  • Se till att de aktörer som ska finnas på platsen är med och formar den. Betrakta dem som ”beställarna” med kravspecifikationen för att kunna driva och förvalta platsen. Kanske behöver kravspecifikationen få växa fram i en process?
  • Om det går: bygg gemenskap genom att planera och utföra tillsammans.
  • Låt processen ta tid. Det tar tid att utveckla långsiktigt hållbara platser – speciellt i landsbygd där befolkningsunderlaget är lågt.
  • Mer tid ger oftast större möjligheter för fler att komma till tals och på så vis öppnar du upp för en mer demokratisk utveckling.

Artikeln är skriven av Cora Karlsson och Petra Åhl, Medskapandebyrån

Vill du veta mer?

–> Medskapandebyråns fem tips för behovsinventering
–>Medskapandebyråns fem tips för platsutveckling

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in